Spotkanie Rady Laikatu przy rektoracie PMK w Niemczech

25.01.2020r obradowala Rada Laikatu przy rektoracie PMK w Niemczech. Jest to gremium złożone z delegatów dekanalnych polskich misji w całych Niemczech. Zadaniem rady jest wspieranie ks. Rektora w rozwijaniu i przeprowadzaniu inicjatyw duszpasterskich we wszystkich misjach w Niemczech oraz uwrażliwianie na aktualne problemy i wyzwania którymi żyją środowiska polonijne w… Czytaj dalej