Publikacje

“Cuda Pana Jezusa” “Die Wunder Jesu”

„Cuda Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po polsku i po niemiecku” 

Niniejsza książka opowiada o dwudziestu wybranych cudach Pana Jezusa. Sposób ich przedstawienia ma ułatwić dzieciom właściwe rozumienie Ewangelii i ułatwić zastosowanie jej w życiu. Temu celowi ma służyć układ poszczególnych jednostek według schematu: czytam – poznaję – wierzę – działam. Dwujęzyczny tekst książki stwarza ponadto doskonałą okazję do nabywania wprawy w posługiwaniu się językiem obcym, a przede wszystkim do przyswajania sobie słów i zwrotów z zakresu słownictwa religijnego. 
Książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP w wersji polsko-niemieckiej została wydana przez Edycję Świętego Pawła oraz Polską Misję Katolicką w Niemczech. 

Spis treści
„Przypowieści Pana Jezusa” „Die Gleichnisse Jesu”

„Przypowieści Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Druga książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP, wydana przez Edycję św. Pawła i Rektorat PMK w Niemczech, będąca kontynuacją poprzedniej pozycji dotyczy tym razem Jezusowych przypowieści. Jezus chętnie się nimi posługiwał, ponieważ pomagały słuchaczom zrozumieć Jego naukę. Punktem wyjścia przypowieści były zawsze konkretne sytuacje z życia ludzi, w które Jezus wkładał nadprzyrodzoną treść. Zamierzeniem autora jest przybliżenie dzieciom głębi i bogactwa Jezusowej nauki oraz pomoc w konretnym wprowadzaniu jej w życie. Barwna i bogato ilustrowana książka przewidziana jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat i nadaje się doskonale na prezent. Jej wyjątkowym atutem jest dwujęzyczność.

Spis treści
„Życie Pana Jezusa” „Das Leben Jesu”

„Życie Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Trzecia pozycja z dwujęzycznej serii „Biblia dla dzieci” autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP wydana przez Edycję Świętego Pawła przy współpracy z Rektoratem PMK w Niemczech. Książka ta stara się w przystępny sposób przybliżyć dzieciom życie Jezusa Chrystusa i zachęcić je do kształtowania życia w oparciu o Ewangelię. Zawiera ona 27 propozycji spotkań z Jezusem Chrystusem i Jego nauczaniem, ujętych w prosty schemat: czytam, rozumiem, działam. W ten sposób dzieci mogą uzupełnić i pogłębić wiedzę zdobywaną na katechezie.
“Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005”

„Autorzy i wydawcy tego dzieła podjęli trud niewdzięczny, bowiem oddali owoc swej pracy niejako w cudze ręce. Tak jest z każdym wydawnictwem źródłowym, a takim książka o duszpasterstwie i duszpasterzach Polonii w Niemczech faktycznie jest. Teksty monograficzne poprzedzające materiał źródłowy są zwięzłe, sygnalizujące problemaótykę, która w oparciu o ujawnione źródła powinna zainteresować historyków. Pamiętaójąc o zapleczu tej książki w postaci Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, należy oceniać jej treść. Wartość zawartych w niej ustaleń nie polega na komplemen-tarności merytorycznej. Książka ta buduje niejako rusztowanie, na którym wzniesie się pomnik dokumentujący trud i wysiłek polskiego kapłana ratującego jakże często dusze polskie, przygarniającego do budowanych na obczyźnie społeczności polskich rozbitków, których zły los wyrzucił na obcy brzeg, często nieprzyjazny i obojętny na ich biedę brzeg.”

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński

Spis treści
Katechizm dla Dzieci

Pierwszy polsko-niemiecki katechizm do I Komunii świętej „Spotkanie z Jezusem” – opracowany przy udziale Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i skonsultowany w gronie duszpasterzy i katechetów pracujących w polskich misjach. Jako wspólne dzieło zawdzięcza on swoje powstanie także pracy wykładowców katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy zredagowali całość i nadali katechizmowi ostateczny kształt, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Katechizm składa się z dwóch części: katechizmu-zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika metodycznego dla katechetów i rodziców.

Spis treści
Modlitewnik

Niniejszy modlitewnik jest inny niż zwykle. Wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim, powstał głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, które urodziły się i wychowują w Niemczech, często jednak odwiedzają strony swoich rodziców w Polsce. 
     Księża niejednokrotnie słyszą o trudnościach w modleniu się młodego pokolenia, a przecież właśnie dzieci i młodzież, bardzo czułe na bliskość Boga, są największym skarbem i przyszłością Kościoła. Dlatego wychodzimy naprzeciw ich dziecięcej duszy. Modlitewnik został tak opracowany, aby mógł służyć również i starszym. Nie zawiera pieśni, gdyż w praktyce religijnej pieśni polskie nie pokrywają się z niemieckimi.
     Mamy nadzieję, że modlitewnik ten będzie dobrą pomocą w podtrzymywaniu i rozwijaniu ducha wiary i religijności wśród katolików polskojęzycznych w Niemczech. 
     Rektorat Polskiej Misji Katolickiej składa podziękowanie Konferencji Episkopatu Niemieckiego za życzliwe wsparcie. Dziękuje również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania modlitewnika.

Ks. Stanisław Budyn, Rektor
Kalendarz 2022

Temat kalendarza na rok 2022 skoncentrowaliśmy wokół osoby Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbyła się 12 września 2021r. w Warszawie. Naszym celem jest nie tylko uczczenie tego zasłużonego dla Kościoła i narodu polskiego człowieka, ale także przybliżenie Jego życia
i działalności młodej generacji, która kardynała Wyszyńskiego już nie pamięta. W tym celu dobraliśmy także cytaty z Jego przemówień, by w każdym miesiącu móc skonfrontować się z myślą Kardynała i poddać ją osobistej refleksji. Zadziwiać może, że pomimo upływu czasu, Jego nauczanie jest wciąż aktualne i dalekowzroczne. Możemy zapytać, co takiego było w tym człowieku, że stał się duchowym przewodnikiem narodu polskiego i w dużej mierze ocalił Kościół w Polsce przed komunistycznym zobojętnieniem na Boga i sprawy wiary? Przecież nic nie zapowiadało, że ten kiepskiego zdrowia kleryk, którego święcenia
kapłańskie musiały być przesuwane z racji zdrowotnych i któremu sugerowano, że jest święcony tylko po to, by kapłanem umrzeć, stanie się jedną z czołowych postaci Kościoła w Polsce i Europie, a także odważnym pasterzem, którego głos nie milknął w sytuacjach zastraszania i zagrożenia własnego życia. Jedną z odpowiedzi, jaka się tu nasuwa, jest otwartość na łaskę Bożą, dzięki czemu Pan Bóg mógł w sposób nieskrępowany działać w życiu Kardynała i swobodnie realizować swoje zamierzenia. Bóg ma upodobanie w tym, co pozornie wydaje sie słabe i mało znaczące w oczach świata, by pokazywać, że to nie od zimnych i wyrachowanych kalkulacji światowych zależy ostatecznie bieg historii, ale od Tego, który jest Panem
historii i świata – Boga. To Bóg ma ostatnie słowo w życiu każdego z nas i to On czuwa nad losem świata. Stąd też wypływało źródło głębokiej nadziei i optymizmu Kardynała Wyszyńskiego i jest to zachęta dla nas do odwagi, zaufania Bogu i otwarcia się na Jego działanie w nas samych. Kardynał Wyszyński zwraca naszą uwagę także na konieczność budowania własnego życia na stabilnym fundamencie wartości, w którym wartości duchowe znajdują się na priorytetowej pozycji. Życie oparte na wartościach materialnych i tendencjach do egoistycznego zaspokajania swoich zachcianek staje się na dłuższą metę nigdy nienasyconym biegiem za czymś, co ulotne i praktycznie nie dające człowiekowi pełnego zaspokojenia
i poczucia sensu. Pełne niepokoju kazania i wystąpienia Kardynała Wyszyńskiego, koncentrujące się na tym, byśmy się nie dali zwieść ułudom i pokusom tzw. nowoczesnego świata, stają się aktualne dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedyś. Dzięki życzliwości Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszynskiego pozyskaliśmy wiele cennych fotografii, dokumentujących życie
i działalność Kardynała Wyszyńskiego. Zdjęcia te zwracają uwagę, że świętość jest domeną codzienności i w prozie życia codziennego można dostrzec Bożą obecność pośród nas. Poza tym pozwalają nam zauważyć, jak ważne miejsce w życiu prymasa odgrywały spotkania z ludźmi i kontemplacja natury. To one są niejako wskazówką do duchowści nowego błogosławionego. Jak w poprzednich latach, zysk ze sprzedaży kalendarzy przeznaczamy na wsparcie pracy z dziećmi i młodzieżą w domu „Concordia”. W ten sposób
wspomagamy wiele cennych inicjatyw duszpasterskich realizowanych w domu „Concordia” dla najmłodszej generacji polonijnej w Niemczech. Jesteśmy Wam wdzięczni za wszelką pomoc i wsparcie, które szczególnie w tym czasie pandemii coronawirusa, ma jeszcze większe znaczenie niż
wcześniej. Życząc wszystkim dobrego i udanego Roku 2022, zapewniam o mojej pamięci i modlitwie za całą Polską Misję Katolicką w Niemczech oraz za tych, którzy ją tworzą: kapłanów, siostry zakonne, zaangażowanych wiernych świeckich i poszczególne wspólnoty wiary.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Ks. dr Michał Wilkosz, rektor PMK w Niemczech
100 -lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 1918-2018

SPIS TREŚCI

– Słowo Papieża Franciszka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
– List Pasterski Biskupów Polskich do Polonii i Polaków za Granicą z okazji uroczystości NMP Królowej Polski i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę


– OKOLICZNOŚCIOWA AKADEMIA OFFENBACH
– Słowo Księdza Rektora
– Akademia
– Wykład prof. dr hab. Marka Kornata „Polska i świat przed stu laty. Wskrzeszenie Polski. Spojrzenie historyka”
– Wystąpienie Marcina Jakubowskiego, konsula generalnego RP w Berlinie
– Okolicznościowy list Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
– Część artystyczna – opis
– Zdjęcia z Akademii


– UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA FRANKFURT/M
– Frankfurt – Katedra św. Bartłomieja Ap.
– Grußwort von Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg)
– Powitanie Ks. Rektora w języku polskim
– Begrüßung auf deutsch – powitanie po niemiecku
– Kazanie Księdza Kardynała
– Słowo podziękowania po polsku
– Danksagung – podziękowanie po niemiecku
– Zdjęcia ze Mszy Świętej
A NNUARIUM S TATISTICUM E CCLESIAE IN POLONIA
DANE ZA 2019 R.

SPIS TREŚCI
– PODSUMOWANIE 4
– STRUKTURY PARAFIALNE 6
– SIŁY APOSTOLSKIE 9
– ŻYCIE SAKRAMENTALNE 19
– GRUPY DUSZPASTERSKIE W PARAFIACH 33
– DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PARAFII 36
– DUSZPASTERSTWO RODZIN 40
– EDUKACJA RELIGIJNA 48
– NOTA METODOLOGICZNA 51

Kommentare sind geschlossen.