Publikacje

“Cuda Pana Jezusa” “Die Wunder Jesu”

„Cuda Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po polsku i po niemiecku” 

Niniejsza książka opowiada o dwudziestu wybranych cudach Pana Jezusa. Sposób ich przedstawienia ma ułatwić dzieciom właściwe rozumienie Ewangelii i ułatwić zastosowanie jej w życiu. Temu celowi ma służyć układ poszczególnych jednostek według schematu: czytam – poznaję – wierzę – działam. Dwujęzyczny tekst książki stwarza ponadto doskonałą okazję do nabywania wprawy w posługiwaniu się językiem obcym, a przede wszystkim do przyswajania sobie słów i zwrotów z zakresu słownictwa religijnego. 
Książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP w wersji polsko-niemieckiej została wydana przez Edycję Świętego Pawła oraz Polską Misję Katolicką w Niemczech. 

Spis treści
„Przypowieści Pana Jezusa” „Die Gleichnisse Jesu”

„Przypowieści Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Druga książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP, wydana przez Edycję św. Pawła i Rektorat PMK w Niemczech, będąca kontynuacją poprzedniej pozycji dotyczy tym razem Jezusowych przypowieści. Jezus chętnie się nimi posługiwał, ponieważ pomagały słuchaczom zrozumieć Jego naukę. Punktem wyjścia przypowieści były zawsze konkretne sytuacje z życia ludzi, w które Jezus wkładał nadprzyrodzoną treść. Zamierzeniem autora jest przybliżenie dzieciom głębi i bogactwa Jezusowej nauki oraz pomoc w konretnym wprowadzaniu jej w życie. Barwna i bogato ilustrowana książka przewidziana jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat i nadaje się doskonale na prezent. Jej wyjątkowym atutem jest dwujęzyczność.

Spis treści
„Życie Pana Jezusa” „Das Leben Jesu”

„Życie Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Trzecia pozycja z dwujęzycznej serii „Biblia dla dzieci” autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP wydana przez Edycję Świętego Pawła przy współpracy z Rektoratem PMK w Niemczech. Książka ta stara się w przystępny sposób przybliżyć dzieciom życie Jezusa Chrystusa i zachęcić je do kształtowania życia w oparciu o Ewangelię. Zawiera ona 27 propozycji spotkań z Jezusem Chrystusem i Jego nauczaniem, ujętych w prosty schemat: czytam, rozumiem, działam. W ten sposób dzieci mogą uzupełnić i pogłębić wiedzę zdobywaną na katechezie.
“Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005”

„Autorzy i wydawcy tego dzieła podjęli trud niewdzięczny, bowiem oddali owoc swej pracy niejako w cudze ręce. Tak jest z każdym wydawnictwem źródłowym, a takim książka o duszpasterstwie i duszpasterzach Polonii w Niemczech faktycznie jest. Teksty monograficzne poprzedzające materiał źródłowy są zwięzłe, sygnalizujące problemaótykę, która w oparciu o ujawnione źródła powinna zainteresować historyków. Pamiętaójąc o zapleczu tej książki w postaci Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, należy oceniać jej treść. Wartość zawartych w niej ustaleń nie polega na komplemen-tarności merytorycznej. Książka ta buduje niejako rusztowanie, na którym wzniesie się pomnik dokumentujący trud i wysiłek polskiego kapłana ratującego jakże często dusze polskie, przygarniającego do budowanych na obczyźnie społeczności polskich rozbitków, których zły los wyrzucił na obcy brzeg, często nieprzyjazny i obojętny na ich biedę brzeg.”

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński

Spis treści
Katechizm dla Dzieci

Pierwszy polsko-niemiecki katechizm do I Komunii świętej „Spotkanie z Jezusem” – opracowany przy udziale Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i skonsultowany w gronie duszpasterzy i katechetów pracujących w polskich misjach. Jako wspólne dzieło zawdzięcza on swoje powstanie także pracy wykładowców katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy zredagowali całość i nadali katechizmowi ostateczny kształt, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Katechizm składa się z dwóch części: katechizmu-zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika metodycznego dla katechetów i rodziców.

Spis treści
Modlitewnik

Niniejszy modlitewnik jest inny niż zwykle. Wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim, powstał głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, które urodziły się i wychowują w Niemczech, często jednak odwiedzają strony swoich rodziców w Polsce. 
     Księża niejednokrotnie słyszą o trudnościach w modleniu się młodego pokolenia, a przecież właśnie dzieci i młodzież, bardzo czułe na bliskość Boga, są największym skarbem i przyszłością Kościoła. Dlatego wychodzimy naprzeciw ich dziecięcej duszy. Modlitewnik został tak opracowany, aby mógł służyć również i starszym. Nie zawiera pieśni, gdyż w praktyce religijnej pieśni polskie nie pokrywają się z niemieckimi.
     Mamy nadzieję, że modlitewnik ten będzie dobrą pomocą w podtrzymywaniu i rozwijaniu ducha wiary i religijności wśród katolików polskojęzycznych w Niemczech. 
     Rektorat Polskiej Misji Katolickiej składa podziękowanie Konferencji Episkopatu Niemieckiego za życzliwe wsparcie. Dziękuje również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania modlitewnika.

Ks. Stanisław Budyn, Rektor
Kalendarz 2020

Drodzy Rodacy!
18 maja 2020 minie 100 rocznica urodzin Karola Józefa Wojtyły. Bez wątpienia jest On wyjątkową postacią nie tylko ostatniego stulecia, ale 1000-letniej historii Polski, Najkrócej można by ująć: kapłan, biskup, papież, poliglota, autor, literat, profesor, fenomenolog, człowiek, który wpłynął na polityczne oblicze świata, ale przede wszystkim papież prostej i głębokiej wiary, zaufania Bogu, zafascynowany mistyką, żyjący eschatologią – prawdą o życiu wiecznym, Od pierwszego dnia pontyfikatu charakterystycznym Jego gestem były wyciągnięte ramiona: do ludzi, do każdego człowieka, do dzieci, młodzieży, dorosłych, do młodych par małżeńskich, do chorych i cierpiących Docenili to wierni. Na dzień Jego pogrzebu przybyło do Rzymu kilka milionów ludzi, którzy wołali „santo subito” – natychmiast święty. Papież, któremu często nadaje się tytuł Wielki”, był wielki człowieczeństwem, ale i świętością, wymagający od siebie i uczący innych wymagać, przez co był bardzo autentyczny. Przebywając z Janem Pawłem można było odczuć w nim Niespotykanego Człowieka, żyjącego wiarą, kochającego bliźnich, przebaczającego swojemu mordercy, żyjącego bliskością i nadzieją Boga, którego wyznawał nie tylko słowem, ale przede wszystkim dając świadectwo swym życiem. Dostrzegała młodzież i chętnie do Niego lgnęła. Wielki patriota kochający Polskę, śledzący na żywo wydarzenia w Ojczyźnie, podkreślający pozycję Polski w Europie i świecie. Kilkunastoma zdjęciami chcemy przypomnieć naszego Wielkiego Rodaka, ale i zachęcić do zagłębienia się w pisarski dorobek Świętego. Zdjęcia te pochodzą z prywatnego zbioru J.F. Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, długoletniego sekretarza Ojca Świętego oraz z „Li Osservatore Romano. Niechaj obrazy przypominają Wam o naszym do się w spuś literacką i naukę Kościoła głoszoną przez 27 lat pontyfikatu, abyśmy mogli pójść jego śladem. Na stronach ze zdjęciami dostrzeżecie kod QR, i ci, którzy mają w swoich telefonach aplikacje dekodującą, mogą odtworzyć pełną wypowiedź papieżą na ten temat. Wczytujmy się w jego nauczanie, które jest nadal aktualne, pogłębiające naszą wiedzęi naszą wiarę. Dołączamy spis polskich parafii i ośrodków duszpasterskich na terenie Niemiec, które ułatwiają odnalezienie kościoła, gdzie odprawiane są Msze Św. i gdzie jest także okazja do przyjęcia sakramentów świętych w języku polskim. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony jest na cele duszpasterskie dla dzieci i młodzieży w polonijnym domu „Concordia”. Dziękujemy Wam za zainteresowanie. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Ks. Rektor Stanisław Budyn
100 -lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 1918-2018

SPIS TREŚCI

– Słowo Papieża Franciszka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
– List Pasterski Biskupów Polskich do Polonii i Polaków za Granicą z okazji uroczystości NMP Królowej Polski i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę


– OKOLICZNOŚCIOWA AKADEMIA OFFENBACH
– Słowo Księdza Rektora
– Akademia
– Wykład prof. dr hab. Marka Kornata „Polska i świat przed stu laty. Wskrzeszenie Polski. Spojrzenie historyka”
– Wystąpienie Marcina Jakubowskiego, konsula generalnego RP w Berlinie
– Okolicznościowy list Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
– Część artystyczna – opis
– Zdjęcia z Akademii


– UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA FRANKFURT/M
– Frankfurt – Katedra św. Bartłomieja Ap.
– Grußwort von Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg)
– Powitanie Ks. Rektora w języku polskim
– Begrüßung auf deutsch – powitanie po niemiecku
– Kazanie Księdza Kardynała
– Słowo podziękowania po polsku
– Danksagung – podziękowanie po niemiecku
– Zdjęcia ze Mszy Świętej
A NNUARIUM S TATISTICUM E CCLESIAE IN POLONIA
DANE ZA 2019 R.

SPIS TREŚCI
– PODSUMOWANIE 4
– STRUKTURY PARAFIALNE 6
– SIŁY APOSTOLSKIE 9
– ŻYCIE SAKRAMENTALNE 19
– GRUPY DUSZPASTERSKIE W PARAFIACH 33
– DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PARAFII 36
– DUSZPASTERSTWO RODZIN 40
– EDUKACJA RELIGIJNA 48
– NOTA METODOLOGICZNA 51

Kommentare sind geschlossen.