Publikacje

“Cuda Pana Jezusa” “Die Wunder Jesu”

„Cuda Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po polsku i po niemiecku” 

Niniejsza książka opowiada o dwudziestu wybranych cudach Pana Jezusa. Sposób ich przedstawienia ma ułatwić dzieciom właściwe rozumienie Ewangelii i ułatwić zastosowanie jej w życiu. Temu celowi ma służyć układ poszczególnych jednostek według schematu: czytam – poznaję – wierzę – działam. Dwujęzyczny tekst książki stwarza ponadto doskonałą okazję do nabywania wprawy w posługiwaniu się językiem obcym, a przede wszystkim do przyswajania sobie słów i zwrotów z zakresu słownictwa religijnego. 
Książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP w wersji polsko-niemieckiej została wydana przez Edycję Świętego Pawła oraz Polską Misję Katolicką w Niemczech. 

Spis treści
„Przypowieści Pana Jezusa” „Die Gleichnisse Jesu”

„Przypowieści Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Druga książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP, wydana przez Edycję św. Pawła i Rektorat PMK w Niemczech, będąca kontynuacją poprzedniej pozycji dotyczy tym razem Jezusowych przypowieści. Jezus chętnie się nimi posługiwał, ponieważ pomagały słuchaczom zrozumieć Jego naukę. Punktem wyjścia przypowieści były zawsze konkretne sytuacje z życia ludzi, w które Jezus wkładał nadprzyrodzoną treść. Zamierzeniem autora jest przybliżenie dzieciom głębi i bogactwa Jezusowej nauki oraz pomoc w konretnym wprowadzaniu jej w życie. Barwna i bogato ilustrowana książka przewidziana jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat i nadaje się doskonale na prezent. Jej wyjątkowym atutem jest dwujęzyczność.

Spis treści
„Życie Pana Jezusa” „Das Leben Jesu”

„Życie Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Trzecia pozycja z dwujęzycznej serii „Biblia dla dzieci” autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP wydana przez Edycję Świętego Pawła przy współpracy z Rektoratem PMK w Niemczech. Książka ta stara się w przystępny sposób przybliżyć dzieciom życie Jezusa Chrystusa i zachęcić je do kształtowania życia w oparciu o Ewangelię. Zawiera ona 27 propozycji spotkań z Jezusem Chrystusem i Jego nauczaniem, ujętych w prosty schemat: czytam, rozumiem, działam. W ten sposób dzieci mogą uzupełnić i pogłębić wiedzę zdobywaną na katechezie.
“Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005”

„Autorzy i wydawcy tego dzieła podjęli trud niewdzięczny, bowiem oddali owoc swej pracy niejako w cudze ręce. Tak jest z każdym wydawnictwem źródłowym, a takim książka o duszpasterstwie i duszpasterzach Polonii w Niemczech faktycznie jest. Teksty monograficzne poprzedzające materiał źródłowy są zwięzłe, sygnalizujące problemaótykę, która w oparciu o ujawnione źródła powinna zainteresować historyków. Pamiętaójąc o zapleczu tej książki w postaci Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, należy oceniać jej treść. Wartość zawartych w niej ustaleń nie polega na komplemen-tarności merytorycznej. Książka ta buduje niejako rusztowanie, na którym wzniesie się pomnik dokumentujący trud i wysiłek polskiego kapłana ratującego jakże często dusze polskie, przygarniającego do budowanych na obczyźnie społeczności polskich rozbitków, których zły los wyrzucił na obcy brzeg, często nieprzyjazny i obojętny na ich biedę brzeg.”

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński

Spis treści
Katechizm dla Dzieci

Pierwszy polsko-niemiecki katechizm do I Komunii świętej „Spotkanie z Jezusem” – opracowany przy udziale Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i skonsultowany w gronie duszpasterzy i katechetów pracujących w polskich misjach. Jako wspólne dzieło zawdzięcza on swoje powstanie także pracy wykładowców katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy zredagowali całość i nadali katechizmowi ostateczny kształt, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Katechizm składa się z dwóch części: katechizmu-zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika metodycznego dla katechetów i rodziców.

Spis treści
Modlitewnik

Niniejszy modlitewnik jest inny niż zwykle. Wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim, powstał głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, które urodziły się i wychowują w Niemczech, często jednak odwiedzają strony swoich rodziców w Polsce. 
     Księża niejednokrotnie słyszą o trudnościach w modleniu się młodego pokolenia, a przecież właśnie dzieci i młodzież, bardzo czułe na bliskość Boga, są największym skarbem i przyszłością Kościoła. Dlatego wychodzimy naprzeciw ich dziecięcej duszy. Modlitewnik został tak opracowany, aby mógł służyć również i starszym. Nie zawiera pieśni, gdyż w praktyce religijnej pieśni polskie nie pokrywają się z niemieckimi.
     Mamy nadzieję, że modlitewnik ten będzie dobrą pomocą w podtrzymywaniu i rozwijaniu ducha wiary i religijności wśród katolików polskojęzycznych w Niemczech. 
     Rektorat Polskiej Misji Katolickiej składa podziękowanie Konferencji Episkopatu Niemieckiego za życzliwe wsparcie. Dziękuje również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania modlitewnika.

Ks. Stanisław Budyn, Rektor

100 -lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 1918-2018

SPIS TREŚCI

– Słowo Papieża Franciszka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
– List Pasterski Biskupów Polskich do Polonii i Polaków za Granicą z okazji uroczystości NMP Królowej Polski i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę


– OKOLICZNOŚCIOWA AKADEMIA OFFENBACH
– Słowo Księdza Rektora
– Akademia
– Wykład prof. dr hab. Marka Kornata „Polska i świat przed stu laty. Wskrzeszenie Polski. Spojrzenie historyka”
– Wystąpienie Marcina Jakubowskiego, konsula generalnego RP w Berlinie
– Okolicznościowy list Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
– Część artystyczna – opis
– Zdjęcia z Akademii


– UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA FRANKFURT/M
– Frankfurt – Katedra św. Bartłomieja Ap.
– Grußwort von Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg)
– Powitanie Ks. Rektora w języku polskim
– Begrüßung auf deutsch – powitanie po niemiecku
– Kazanie Księdza Kardynała
– Słowo podziękowania po polsku
– Danksagung – podziękowanie po niemiecku
– Zdjęcia ze Mszy Świętej
A NNUARIUM S TATISTICUM E CCLESIAE IN POLONIA
DANE ZA 2019 R.

SPIS TREŚCI
– PODSUMOWANIE 4
– STRUKTURY PARAFIALNE 6
– SIŁY APOSTOLSKIE 9
– ŻYCIE SAKRAMENTALNE 19
– GRUPY DUSZPASTERSKIE W PARAFIACH 33
– DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PARAFII 36
– DUSZPASTERSTWO RODZIN 40
– EDUKACJA RELIGIJNA 48
– NOTA METODOLOGICZNA 51

Kommentare sind geschlossen.