Nasze Słowo

PMK w Niemczech wydaje od roku 1990 swoją gazetę pt. „Nasze Słowo”. Do lipca 2002 roku ukazywała się ona jako dwutygodnik, a od tego czasu jako miesięcznik. Ma ona charakter formacyjno-religijny i ukazuje się w nakładzie 5.350 egz. Głównym akcentem czasopisma są tematy rodzinne i wychowawcze. Do każdego numeru gazety dołączana jest wkładka tematyczna. 
Gazeta redagowana jest przez zespół osób świeckich pod kierownictwem ks. rektora Stanisława Budynia. W skład redakcji wchodzą: Barbara Krajewska, ks. dr Michał Wilkosz, Barbara Nangia, Iza Nawrat, Zofia Ścierska, Zofia Wawrzyniak, projekt graficzny: Wioletta Głyk.

Polnische Katholische Mission “Nasze Słowo”

Gellertstr. 42, 30175 Hannover
tel.: 0511/ 23 53 995
fax.: 0511/ 23 53 996
email: nasze.slowo@pmk-niemcy.eu
Konto bankowe:
Postbank Nürnberg (BLZ 760 100 85)
Konto Nr: 14 120 854
Prenumerata

Kommentare sind geschlossen.