Nasze Słowo

PMK w Niemczech wydaje od roku 1990 swoją gazetę pt. „Nasze Słowo”. Do lipca 2002 roku ukazywała się ona jako dwutygodnik, a od tego czasu jako miesięcznik. Ma ona charakter formacyjno-religijny i ukazuje się w nakładzie 5.350 egz. Głównym akcentem czasopisma są tematy rodzinne i wychowawcze. Do każdego numeru gazety dołączana jest wkładka tematyczna. 
Gazeta redagowana jest przez zespół osób świeckich pod kierownictwem ks. rektora dr Michała Wilkosza. W skład redakcji wchodzą: ks. Drożyński Tomasz, ks. Gwiżdż Jan, prof. Hastetter Michaela, Krajewska Barbara, ks. Kuciński Andrzej, Nangia Barbara, Nawrat Izabela, Katarzyna Tomka – Zając, Ołdakowski Krzysztof SJ, Paprocka Karolina, Ropel Edmund, Rzepa Józef, Ścierska Zofia, ks. Wasilewski Rafał, Wawrzyniak Zofia, Wójtowicz Marek SJ, ks. Zając Patryk.

Projekt graficzny: Wioletta Glyk

Polnische Katholische Mission “Nasze Słowo”

Gellertstr. 42, 30175 Hannover
tel.: 0511/ 23 53 995
fax.: 0511/ 23 53 996
email: nasze.slowo@pmk-niemcy.eu
Konto bankowe:
Hannoversche Volksbank
(IBAN: DE 95 2519 0001 0578 0365 01)
Prenumerata

Kommentare sind geschlossen.