Chrześcijańskie centrum

    Stowarzyszenie „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.” zostało założone w październiku 1994 r. i zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym w Würzburgu w marcu 1995 r., uzyskując równoczaśnie status organizacji wyższej użyteczności publicznej. Stowarzyszenie zostało założone wykorzystując zapisy Traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991 r. Jako podstawowe cele organizacji członkowie założyciele wpisali do statutu m. in.:
– popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech;
– wychowanie młodego pokolenia w duchu i zgodzie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego;
– popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Stowarzyszenie, nazywane w skrócie „Chrześcijańskie Centrum”, zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich na terenie Niemiec. W skład „Chrześcijańskiego Centrum” wchodzą członkowie indywidualni oraz podmioty prawne, tj. zarejestrowane stowarzyszenia parafialne. W chwili obecnej (2014) istnieją 24 takie stowarzyszenia, które są zarejestrowane w lokalnych sądach administracyjnych. W parafialnym szkolnictwie, które jest integralną częścią „Chrześcijańskiego Centrum”, działa ponad 165 nauczycieli świeckich, a systematyczna nauka języka polskiego prowadzona jest dla blisko 3.500 dzieci i młodzieży.

Zarząd „Chrześcijańskiego Centum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech” (2022):

Przewodniczący:Mecenas Andrzej Holm
Wiceprzewodnicząca:Pani Ewa Zielińska
Wiceprzewodniczący:Ks. Damian Lewiński 
Sekretarz:Pani Ewa Laskowski
Skarbnik:Ks. Bogusław Banach
Członkowie:Pani Anna Wawrzyszko
Ks. Jacek Bystron
Ks. Łukasz Kurmaniak 

Do „Chrześcijańskiego Centrum” prawnie należą ośrodki:
– „Concordia” w Herdorf-Dermbach (www.haus-concordia.com)
– „Marianum” w Carlsbergu (www.bewegung-licht-leben.de).

Adres do korespondencji:
Christliches Zentrum zur Förderung der Polnischen Sprache,
Kultur und Tradition e.V. Haus Concordia
D-57562 Herdorf-Dermbach

http://www.chrzescijanskie-centrum.de/

Kommentare sind geschlossen.