Archiwum

Archiwum związane jest z życiem Polaków, tzw. DP-sów (displaced persons), pozostałych po okresie II wojny światowej na terenie Niemiec. W latach 1945-50 liczba Polaków przebywających w obozach zaczęła stopniować maleć: jedni wracali do Polski, inni emigrowali dalej. Tym samym obozy likwidowano. Polscy księża pełniący posługę duszpasterską w tych obozach przekazywali dokumenty o spełnionych czynnościach religijnych i kościelnych do ordynariatu duszpasterstwa Polaków we Frankfurcie, a w późniejszych latach do rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Znajdujące się obecnie w Hanowerze archiwum zawiera metrykalia kościelne dotyczące chrztów, ślubów, pogrzebów, konwersji oraz spisy dzieci, które przystąpiły do I-Komunii lub bierzmowania. Są to dokumenty z lat 1945 i późniejszych, obejmujących tereny Niemiec, ówczesnej strefy okupacyjnej amerykańskiej, angielskiej i francuskiej, oraz z okolic Salzburga i częściowo z Alzacji. Brak natomiast dokumentów ze strefy okupacyjnej rosyjskiej.

Dzięki finansowej pomocy Konferencji Episkopatu Niemiec oraz życzliwości Wydziału ds. Pracy miasta Hanoweru, pod fachową opieką konserwatorską p. dr. Thomasa Scharf-Wrede z Diecezjalnego Archiwum z Hildesheim, przeprowadzone zostały w latach 2006-2013 gruntowne prace konserwatorskie.

Od 1 września 2013 udostępniony jest na stronie internetowej PMK w Niemczech elektroniczny spis nazwisk osób pochodzenia polskiego, które zginęły lub zostały zamordowane podczas II wojny światowej, albo też zmarły na skutek następstw wojennych (1945-49), a pochowane zostały na terenie Niemiec, których informacje znajdują się w archiwum rektoratu. W archiwum znajdują się także szkice z nieistniejącymi już miejscami ich pochówku.

Świadomi jesteśmy, że prezentowany przez nas spis nie wyczerpuje całości wyrządzonych szkód osobowych, ale może służyć zainteresowanym do uzupełnienia danych, sprostowań lub wyjaśnień. W dalszym ciągu wiele rodzin szuka swoich bliskich i krewnych, których dotknęło okrucieństwo II wojny światowej lub jej następstwa.

Głównym źródłem informacji pozostaje Biuro Poszukiwań:
Internationaler Suchdienst
Große Allee 5-9
34444 Bad Arolsen
Niemcy

Archiwum PMK jest dostępne z zachowaniem obowiązujących niemieckich przepisów kościelnych i cywilnych dotyczących ochrony danych osobowych: „Anordnung über den kirchlichen Datenschutz” i „Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche in Deutschland”. Osobiste korzystanie z naszego archiwum nie jest możliwe, jedynie w sposób niżej podany na drodze korespondencji.

Sposób szukania

Zainteresowani mogą sami przeprowadzić wstępne poszukiwanie przez wypełnienie formularz A. Po jego wypełnieniu otrzymają pozytywną (TAK) lub negatywną (NIE) odpowiedź na pytanie, czy poszukiwana przez nich osoba figuruje w naszym archiwum.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi istnieje możliwość, że w archiwum znajdują się dalsze informacje na temat poszukiwanej osoby. Aby to sprawdzić, należy wypełnić formularz B, na podstawie którego zostanie podjęte bardziej szczegółowe poszukiwanie. Poszukiwanie drugie jest płatne, informacje na ten temat znajdują się na odpowiednim formularzu.

Kommentare sind geschlossen.