Archiwum

Archiwum związane jest z życiem Polaków, tzw. DP-sów (displaced persons), pozostałych po okresie II wojny światowej na terenie Niemiec. W latach 1945-50 liczba Polaków przebywających w obozach zaczęła stopniować maleć: jedni wracali do Polski, inni emigrowali dalej. Tym samym obozy likwidowano. Polscy księża pełniący posługę duszpasterską w tych obozach przekazywali dokumenty o spełnionych czynnościach religijnych i kościelnych do ordynariatu duszpasterstwa Polaków we Frankfurcie, a w późniejszych latach do rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Znajdujące się obecnie w Hanowerze archiwum zawiera metrykalia kościelne dotyczące chrztów, ślubów, pogrzebów, konwersji oraz spisy dzieci, które przystąpiły do I-Komunii lub bierzmowania. Są to dokumenty z lat 1945 i późniejszych, obejmujących tereny Niemiec, ówczesnej strefy okupacyjnej amerykańskiej, angielskiej i francuskiej, oraz z okolic Salzburga i częściowo z Alzacji. Brak natomiast dokumentów ze strefy okupacyjnej rosyjskiej.

Dzięki finansowej pomocy Konferencji Episkopatu Niemiec oraz życzliwości Wydziału ds. Pracy miasta Hanoweru, pod fachową opieką konserwatorską p. dr. Thomasa Scharf-Wrede z Diecezjalnego Archiwum z Hildesheim, przeprowadzone zostały w latach 2006-2013 gruntowne prace konserwatorskie.

Głównym źródłem informacji pozostaje Biuro Poszukiwań:
Internationaler Suchdienst
Große Allee 5-9
34444 Bad Arolsen
Niemcy

Archiwum PMK jest dostępne z zachowaniem obowiązujących niemieckich przepisów kościelnych i cywilnych dotyczących ochrony danych osobowych: „Anordnung über den kirchlichen Datenschutz” i „Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche in Deutschland”. Osobiste korzystanie z naszego archiwum nie jest możliwe, jedynie w sposób niżej podany na drodze korespondencji.

Kommentare sind geschlossen.