Biuro Delegata

BIURO DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ 


1 września 2014 roku rozpoczęło działalność w  Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski  w Warszawie Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Zadaniem Biura jest: koordynowanie i ułatwianie kontaktów między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego emigracji polskiej i polskimi biskupami, z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na czele, nawiązywanie kontaktów z biskupami krajów, gdzie prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i świeckimi, zajmującymi się polskimi emigrantami.

Oprócz charakteru administracyjnego Biuro posiada także charakter duszpasterski – temu celowi służą organizowane przez Biuro spotkania duszpasterzy polonijnych, szkolenia dla księży wyjeżdżających do pracy z Polakami za granicą, promowanie materiałów i inicjatyw duszpasterskich dostosowanych do warunków emigracyjnych, troska o dziedzictwo duszpasterstwa polskiej emigracji, współpraca z instytucjami i wspólnotami kościelnymi mogącymi służyć duszpasterstwu polskojęzycznemu poza granicami naszej Ojczyzny, tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń duszpasterskich w pracy z polskimi emigrantami.

Biuro poprzez swoją działalność stara się uwrażliwiać na sytuację polskich emigrantów ze strony wspólnoty Kościoła w Polsce oraz animować formy pomocy rodzinom na emigracji oraz rodzinom rozdzielonym z powodu wyjazdów emigracyjnych.

Kommentare sind geschlossen.