Ks. Rektor Michał Wilkosz – członkiem Rady Fundacji Jana Pawła II w Watykanie

Z radością pragniemy poinformować, że ks. Rektor dr Michał Wilkosz został włączny do Rady Fundacji Jana Pawła II w Watykanie

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 X 1981 r. Jest to organizacja kościelna, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba Fundacji mieści się w Watykanie. Głównymi celami Fundacji są:

  • zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej;
  • pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej (nie należących do Unii Europejskiej) studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
  • dokumentacja i studium pontyfikatu oraz upowszechnianie nauczania Jana Pawła II;
  • opieka nad pielgrzymami w Rzymie – zwłaszcza z Polski i Europy Wschodniej; (źródło: Fundacja Jana Pawła II (fjp2.com)
31. Duderstädter Gespräche
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.