#Wyszyński – Droga do wolności

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pragnie zaprosić na dwie debaty online pt. #Wyszynski – Droga do wolności.


Odbędą się one w piątek 25 lutego i sobotę 26 lutego. Obie rozpoczną się o godz. 20:00.Udział jest darmowy. Wystarczy tylko skorzystać z poniżej przesłanych linków.Będziemy wdzięczni również za udostępnienie tej informacji innym, na stronie oraz w mediach społecznościowych.
W obecnym niełatwym czasie wolność nabiera szczególnego znaczenia. Czego w tej materii uczy nas Prymas Tysiąclecia? Być może właśnie teraz tej wiedzy potrzebujemy szczególnie…

W trakcie pierwszej debaty prelegenci, którymi są eksperci w dziedzinie życia i nauczania kard. Wyszyńskiego, przybliżą uczestnikom temat wolności w kontekście osoby Prymasa w okresie do 1956 r. Druga debata obejmie przedział czasu od 1956 r. do śmierci kard. Wyszyńskiego w 1981 r.


Po wystąpieniach prelegentów jest przewidziany czas na zadawanie pytań.


Bardzo serdecznie zapraszamy!

Do udziału w tych spotkaniach online szczególnie zapraszamy uczniów i ludzi młodych w Polsce i za granicą, jednak każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, jest mile widziany.


Wierzymy, że te spotkania, z aktywnym udziałem uczestników, pozwolą lepiej poznać osobę Prymasa jako tego, który zawsze był człowiekiem wolnym i prowadził Polaków i Polskę ku wolności.
Poniżej przesyłam listę prelegentów obu debat oraz linki, poprzez które można dołączyć do spotkań.


Piątek, 25 lutego, godz. 20:00


Beata Mackiewicz
Członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
Dyrektor Wydawnictwa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO


Marian Piotr Romaniukhistoryk, absolwent KUL, ekspert w dziedzinie nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, autor licznych publikacji poświęconych Prymasowi Tysiąclecia i nie tylko, od 2012 r. uczestnik prac w procesie beatyfikacyjnym Sł. Bożego kard. S. Wyszyńskiego
Link do Teamsa (bezpośredni udział): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU0MTY4YTktZGQwNi00YTA1LWIxMDMtMjUzYTM5OTNiYzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%222561d3c1-06e8-4037-b05a-c3e3ac2d2151%22%7d

Link do YouTube’a: https://youtu.be/QBOKg0DGoEI

Sobota, 26 lutego, godz. 20:00


Grzegorz Polak
publicysta, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego


Marian Piotr Romaniuk
historyk, absolwent KUL, ekspert w dziedzinie nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, autor licznych publikacji poświęconych Prymasowi Tysiąclecia i nie tylko, od 2012 r. uczestnik prac w procesie beatyfikacyjnym Sł. Bożego kard. S. Wyszyńskiego

Link do Teamsa (bezpośredni udział): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA1ZDY1YTEtMzAzOS00YmZiLWIwYzEtNTY3MjMwZDYwZDA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%222561d3c1-06e8-4037-b05a-c3e3ac2d2151%22%7d
Link do YouTube’a:https://www.youtube.com/watch?v=IWjQNzDjZqY

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.