Noworoczne spotkanie w Konsulacie Generalnym w Kolonii

30.01.2020r. z inicjatywy Pana Konsula Generalnego Jakuba Wawrzyniaka miało miejsce spotkanie noworoczne księży i sióstr zakonnych pracujących w misjach polskich znajdujących się na terenie podlegającym konsulatowi w Kolonii. W swoim przemówieniu Pan Konsul podziękował za dobrze układającą się współpracę szczególnie na polu krzewienia kultury i języka polskiego, wskazując że jest to obszar w którym Kościół i Państwo Polskie mogą wzajemnie się wspierać i współpracować przy zachowaniu pełnej autonomii. Pan Konsul przedstawił inicjatywy i zadania jakie w ramach konsulatu będą realizowane w roku 2020. 

W imieniu Księdza Rektora głos zabrał sekretarz rektoratu PMK w Niemczech – ks. dr Michał Wilkosz, który składając wszystkim noworoczne życzenia i dziękując Panu Konsulowi za zaangażowanie i wspieranie edukacyjnych i kulturalnych inicjatyw podejmowanych przez polskie misje – przypomniał, że jest w dobrze przeżywanej polskości atrakcyjny program etyczno-moralny, który winniśmy przekazywać dzisiaj Europie. Ksiądz sekretarz nakreślił także program najważniejszych wydarzeń i inicjatyw zaplanowanych na rok 2020, a które będą realizowane w ramach aktywności Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Na zkończenie głos zabrał dziekan dekanatu kolońskiego ks. Janusz Kusek. Spotkaniu towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” z Frankfurtu nad Menem.

Panu Konsulowi i jego współpracownikom oraz wszystkim zebranym gościom za życzliwość, wzajemną współpracę i miłe noworoczne spotkanie serdecznie dziękujemy.

Fot. Thomas Wagner

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.