Jubileusz 40-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

Jubileusz 40-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie – Rektor uczestniczył w uroczystości, której przewodniczył abp Heiner Koch. W słowach wdzięczności skierowanych do Arcybiskupa, Rektor PMK powiedział: Uroczystości jubileuszowe stanowią przynaglenie do objęcia jednym spojrzeniem przeszłości i przyszłości tak, by prowadziło to do wyrażenia zarówno wdzięczności wobec przeszłości, której ścieżką dotarliśmy… Czytaj dalej

Spotkanie noworoczne Księży dekanatów centralnego i zachodniego

Spotkanie noworoczne Księży dekanatów centralnego i zachodniego odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii dnia 23.01.2023. Organizatorem spotkania był Pan Konsul Generalny Jakub Wawrzyniak. W spotkaniu udział wziął Rektor Polskiej Misji Katolickiej, ks. dr Michał Wilkosz. Celem spotkania było podziękowanie za miniony dobry rok współpracy między Konsulatem a polskimi… Czytaj dalej

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne – Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego! W formie online – 3 semestry! Uzyskane kwalifikacje pozwolą na nauczanie języka polskiego w Niemczech. Zaczynamy 20 lutego 2022! Zapisy – do 10 lutego 2023 – pod linkiem: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – IRK (us.edu.pl) Szczegółowe informacje: www.sjikp.us.edu.pl/ (https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/podyplomowe-studia-kwalifikacyjne-nauczania-kultury-polskiej-i-jezyka-polskiego-jako-obcego/ Czytaj dalej

Rozpoczyna działalność STOWARZYSZENIE IM. KS. ABP. JÓZEFA GAWLINY W NIEMCZECH

Dziś, 18.01.2023, po zatwierdzeniu Statutu i uzyskaniu aprobaty niemieckich urzędów rejestrowych i podatkowych, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia. W jej skład weszli: Przewodniczący: ks. dr Michał Wilkosz, Wiceprzewodniczący: ks. Tomasz Frączek, Sekretarz: Pani Alicja Krauze. Członkowie Rady: Pani Agnieszka Piotrowski, mec. Edmund Ropel, ks. prowincjał Bogdan Renusz, ks. Krzysztof… Czytaj dalej

Oświadczenie Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza po śmierci śp. Ojca Świętego Benedykta XVI

“ Z żalem, ale jednocześnie z chrześcijańską wiarą w zmartwychwstanie, przeżywamy odejście do domu Ojca Papieża Benedykta XVI. Przez ponad dwadzieścia lat, podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II, miałem przywilej stałego kontaktu z kardynałem Josephem Ratzingerem jako Prefektem Kongregacji Nauki Wiary i jednym z najbliższych współpracowników Ojca Świętego. Mogę dziś… Czytaj dalej

Bp. Piotr Turzyński – Dary Bożego Narodzenia

Kochani Rodacy!  Celebrujemy Święta Bożego Narodzenia. Mają one wyjątkowy, rodzinny charakter, wypełnione są zapachem choinki, wzruszeniem przy wigilijnym stole, radością spotkań i rozmów, dźwiękiem pięknych kolęd, blaskiem kolorowych świateł i zapachem siana w kościołach.  Nie wolno nam jednak zapomnieć, że u źródła tych świąt leży wydarzenie bez precedensu, jedyne, które… Czytaj dalej