Abp Marek Jędraszewski – Wielki Post to czas powrodu do rzeczy zasadniczych

– Wielki Post to czas powrotu do rzeczy zasadniczych – to czas powrotu do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – mówił abp Marek Jędraszewski, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy polonijnego ośrodka Haus Concordia w Herdorf-Dermbach. W liturgii uczestniczyła młodzieżowa grupa modlitewna “Orły”.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że nie ma nic wspanialszego dla człowieka, niż jego wolność, która najbardziej upodabnia go do Pana Boga. – Jeżeli tak jest, to nie ma większego poniżenia człowieka, niż pozbawienie go wolności, niż jego zniewolenie – mówił metropolita krakowski podkreślając, że to czy człowieka da się zniewolić, czy się obroni, zależy od niego samego i współpracy z łaską Bożą. Arcybiskup przypomniał, że Maksymilian Maria Kolbe, nawet w takich okolicznościach jak obóz koncentracyjny nie dał się złamać i pozostał człowiekiem wolnym.

Komentując Ewangelię o kuszeniu Jezusa, arcybiskup zauważył, że pokazuje ona mechanizm pozbawiania wolności poprzez jej przehandlowanie na różnych poziomach. Pierwszym jest głód. Metropolita zaznaczył, że chleb jest ważny w życiu, ale człowiek jest czymś więcej niż tylko istotą materialną, żyjącą czysto biologicznym życiem. – Ocalić się w dzisiejszym świecie, to obronić w sobie prawdę o człowieku – mówił abp Marek Jędraszewski zwracając uwagę, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga oraz jest otwarty na wartości duchowe takie jak dobro, prawda, piękno.

Drugi warunek ocalenia siebie, to zachowanie hierarchii wartości, na której szczycie jest Pan Bóg. A trzeci, to własne, osobiste odniesienie do Pana Boga, z pełnym zaufaniem i oddaniem się Jego woli. – Wielki Post to czas powrotu do rzeczy zasadniczych – to czas powrotu do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że najważniejszą zasadą wszystkich zasad wolności jest miłość do Boga i miłość do drugiego człowieka.

– Postępujmy w duchu takiej wolności, ożywiajmy w sobie taką miłość, aby wyjść z wielką ufnością na spotkanie Pana, który do nas przybywa – zakończył metropolita krakowski.”

Tekst pochodzi ze strony: https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-wielki-post-to-czas-powrotu-do-rzeczy-zasadniczych/

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.