Zmarł ks. Zbigniew Mielcarek, długoletni duszpasterz polskiej wspólnoty w Recklinghausen

NEKROLOG

 śp. ks. Zbigniew Mielcarek

Po krótkiej, a ciężkiej chorobie, zmarł długoletni duszpasterz polskiej wspólnoty w Recklinghausen ks. kanonik Zbigniew Mielcarek.

Ks. Zbigniew Mielcarek urodził się 10.01.1951 roku w Mikstat, wówczas arch. wrocławska, dzisiaj d. kaliska. Średnią szkołę ukończył w Poznaniu, a 1966 r. wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławie, gdzie 21 maja 1977 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. Kardynała Henryka Gulbinowicza w katedrze wrocławskiej. Jako wikariusz pracował kolejno w: w Strzegomiu(1977-82) , we Wrocławie, parafia św. Jerzego (1982-88) , a od września 1988 roku został zamianowany wikariuszem Polskiej Misji Katolickiej w Münster, gdzie posługę proboszcza pełnił ks. prałat Jerzy Hazubski.

Z racji wzrastającej ilości wiernych polskojęzycznych na tym terenie, utworzony został dzięki życzliwości kurii biskupiej w Münster samodzielny wikariat w Recklinghausen (jako kontynuacja Polskiej Misji Katolickiej w Moers), gdzie duszpasterstwo dla Polaków objął ks. Zbigniew Mielcarek. Rok później w uznaniu zasług Ksiądz Kardyła Henryk Gulbinowicz odznaczył ks. Mielcarka prawem noszenia rochetu i mantoletu. Ks. Mielcarek położył zasługi w organizacji duszpasterstwa w j. polskim w 10 miejscowościach Nadrenii i Westfalii na terenie biskupstwa Münster, starał się o żywy kontakt z wiernymi, organizował spotkania organizacji religijnych, odwiedzanie chorych, itd. Zawsze pamiętał o kontaktach z księży i czuł się związany ze swoją diecezją macierzystą.

Od  kilku lat podupadał na zdrowiu, ale dzielnie służył Panu Bogu i ludziom.

Ks. Zbigniew Mielcarek spędzi ostatnie dwa prawie na ustawicznym leczeniu i choć oficjalnie na narzekał na stan zdrowia, wiadomo było, że się ono pogarsza. Śmierć przyszła nagle, w poniedziałek w południe dnia 21. września 2020, w szpitalu w Recklinghausen.

Msza św. żałobna za śp. Zmarłego Kapłana odprawiona zostanie we wtorek 29. 09. 2020 o godz.10.30 w kościele St.Marien w Recklinghausen, Marienstr. 27, pół godz. wcześniej różaniec. Po Requiem zwłoki przewiezione zostaną do rodzinnej miejscowości Mikstat, gdzie 2.10. w piątek w kościele parafialnym Św. Trójcy przy Rynku zostanie odprawiona Msza św. a po niej zostanie pochowany w rodzinnnym grobie na pobliskim cmentarzu.

Z wiarą i nadzieją na radosny udział w Zmartwychwstaniu z Chrystusem, prosimy o odprawienie Mszy św. za Zmarłego Współbrata w kapłaństwie.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

ks. Stanisław Budyn

PS. Księży zapraszamy do Recklinghausen na Mszę św. Wówczas należy potwierdzić swój udział telefonicznie w Biurze PMK – Tel. 02361 -625 00, lub u ks. Kowalczyka – Tel. 0151 141 045 49

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.