Zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

W dniach 22 – 24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej
Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy,
która zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących
duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds.
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Piotr Turzyński. Tematem spotkania były zagadnienia
związane z katechezą rozumianą w bardzo szerokim zakresie i wymiarze.
Komunikat Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy
Wilno – Litwa – Domus Maria, 22 – 24 września 2023 r.

W dniach 22 – 24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej
Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy.
Tematem spotkania były zagadnienia związane z katechezą rozumianą w bardzo szerokim zakresie i
wymiarze. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawiali wybrane aspekty rozwoju
oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w kontekście globalnych transformacji. Mówili również o
zagadnieniach związanych z formami prowadzenia katechezy, z formacją i kompetencjami
katechetów w różnych środowiskach polonijnych. Podkreślali oni, że należy pokazywać prawdziwy
obraz Boga, szczególnie ludziom młodym. Zwracali uwagę na potrzebę, przeżyć religijnych, spotkania
Boga i Kościoła, oraz doświadczenia wspólnoty.
Zaproszeni goście podkreślali ważność tego, aby kształcenie i formowanie młodego człowieka nie
było tylko informacyjne, ale także formacyjne. Został również przedstawiony program i zachęta do
prowadzenia katechezy dorosłych.
Wśród zaproszonych prelegentów byli między innymi:

 • ks. dr Łukasz Simiński – UMK Toruń – „Przekaz wiary w erze wielokulturowości”
 • dr Monika Dacka – KUL – wybrane aspekty rozwoju oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w
  kontekście globalnych transformacji
 • ks. prof. Paweł Mąkosa – KUL – Wiara bez granic. Katecheza emigracyjna w obliczu wyzwań i szans
 • ks. dr hab. Tomasz Konieczko – UKSW – Przełamując granice. Innowacyjne drogi katechezy
  dorosłych
  W czasie dyskusji uczestnicy zebrania dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami i przeżyciami
  oraz radościami i problemami. Poszukiwali jeszcze skuteczniejszych form i sposobów pracy
  duszpasterskiej i formacyjnej oraz dotarcia do innych.
   Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele telewizji EWTN Polska – ks. Piotr Wiśniowski dyrektor oraz
  Pan Iwo Bender przedstawiciel telewizji EWTN na Europę Wschodnią. Przedstawiali swoją pracę oraz
  zachęcali do współpracy środowiska emigracyjne.
  W sobotni wieczór mieli okazję spotkania Prezesa Rady Polonii Świata, Pana Jarosława Narkiewicza
  pochodzącego z Litwy. Jest on znanym działaczem polonijnym zaangażowanym bardzo żywo w życie
  Polaków mieszkających na Litwie.
  Przedstawiciele PRDE uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej
  Miłosierdzia w Ostrej Bramie i Kościele Ducha Świętego. W Godzinie Miłosierdzia modlili się w

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego. W ostatni dzień
zebrania odwiedzili oni Hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, w którym posługuje Siostra
Michaela Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.
Z wdzięcznością wspominają niezwykle serdeczne przyjęcie na ziemi wileńskiej przez miejscowych
duszpasterzy: Ks. Wojciecha Górlickiego, proboszcza Parafii św. Piotra i Pawła oraz Ks. Szymona
Wikło, Proboszcza Kościoła Ducha św..
Polonijna Rada Duszpasterska Europy zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i
świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej
przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ksiądz Biskup Piotr
Turzyński.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.