Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka

NEKROLOG

ś.p. ks. prałat Ryszard MROZIUK

Dnia 10 czerwca 2020, w 50-tym roku kapłaństwa i 75-roku życia, powołał Jezus Chrystus Wieczny Kapłan, do wieczności zasłużonego i długoletniego duszpasterza Polonii w Dortmundzie ks. prałata dra Ryszarda Mroziuka, kapłana archidiecezji wrocławskiej.

Świętej pamięci Zmarły urodził się 2 czerwca 1945 roku w Tarnowie podczas wypędzenia rodziców z rodzinnych stron Lwowa. Wkrótce po urodzeniu Ryszarda rodzice przenieśli się na Dolny Śląsk i osiedlili w Oleśnicy. Tam ukończył szkołę podstawową, a po maturze wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 

Dnia 30 maja z rąk abpa  Bolesława Kominka, późniejszego kardynała, przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Strzelinie, następnie we wrocławskich parafiach św. Jerzego, św. Wawrzyńca i Świętej Rodziny. Przez 3 lata pełnił funkcję proboszcza parafii w Bukowie k. Oleśnicy.

W 1987 r. został skierowany przez ks. kardynała Henryka Gulbinowicza do pracy polonijnej w Polskiej Misji Katolickiej w Dotmundzie. Przez wiele lat opiekował się ks. Wacławem Tokarkiem, b. dachauowcem, jak swoim ojcem. Główną troską ks. prałata Mroziuka była troska o duszpasterstwo polonijne, dzięki Jego staraniu duszpasterstwo polskie w Dortmundzie zostało przeniesione z Ewingu do kościoła św. Anny przy Rhenischestr., gdzie trwa do dzisiaj, zyskując także potrzebne budynki do realizacji licznych aktywności duszpasterskich, jak szkoła, biblioteka, chór, i wielu grup parafialnych. Nigdy nie szczędził swego osobistego zaangażowania i materialnego wsparcia zarówno Polakom przyjeżdzającym do Niemiec jak i przez 25 lat pomagał Kościołowi na Wschodzie. 

Był głębokim patriotą, dbającym o nauczanie języka polskiego, zespół dziecięcy, przez kilkanaście lat pełnią funkcję przewodniczącego „Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Polskej Kultury i Języka Polskiego w Niemczech”. Współorganizował szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy, budował personalne relacje między pedagogami a rodzicami, młodzieżą i dziećmi.

W 1996 r. obronił doktorat na Papieskim Wydziele Teologicznym we Wrocławiu nt., dyzertacja była osobistym Jego wkładem w przygotowanie Światowego Kongresu Eucharystycznego we Wroclawiu. Przez wiele dbał o materialne wsparcie dla Seminarium Duchownego we Wrocławiu, oraz w partnerstwo między tym miastem a Dortmundem.

Wiele lat pełnił funkcję dziekana dekanatu środkowego naszego duszpasterstwa w Niemczech.

Odznaczony godnościł kanonika kapituły wrocławskiej, i kapelana Jego Swiątobliwości papieża Benedykta XVI, członek zakonu Grobu Pańskiego. Za zasługi dla Polski i Polonii został w 2013 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi dla RP.

Zawsze otwarty, życzliwy, uśmiechnięty, nigdy nie narzekający, cieszący się uznaniem u wiernych i duchowieństwa, bardzo gościnny, budowniczy pomostów między ludźmi i państwami.

W lipcu 2015 przeszedł na zasłużoną emeryturą, pomagał w Polskiej Misji w Dortmundzie, ale stan Jego zdrowia ustawicznie się pogarszał, na co nigdy nie narzekał publicznie. 

Pracę duszpasterską ujęła niemiecka dziennikarka z Dortmundu w słowach:” ein Vermittler zwischen Gott und Menschen”, dając świadectwo Jego ofiarnej poslugi kapłańskiej.

Dnia 31 maja ks. dr  Ryszard Mroziuk świętował Złoty Jubileusz Kapłaństwa w kościele św. Anny, a 2 czerwca br. 75-rocznicę swoich urodzin. W dniu 9 czerwca zasłabł, został zabrany do szpitala w Dortmundzie, gdzie zmarł 10 czerwca we wczesnych godzinach rannych. 

Dokładniejsze dane o pogrzebie i miejscu pochowania Zmarłego zostaną podane po ustaleniach z Rodziną, o czym osobno Was poinformuję.

Proszę wszystkich Drogi Księży o modlitwę i odprawienie Mszy św. za Zmarłego Współbrata w kapłaństwie.

ks. Stanisław Budyn, rektor

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.