Współpraca Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dziś o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste i oficjalne ratyfikowanie współpracy między Polską Misją Katolicką w Niemczech, reprezentowaną przez Rektora, ks. dr. Michała Wilkosza, a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, reprezentowanym przez Rektora, ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego. Kooperacja dotyczy międzynarodowych, interdyscyplinarnych i ekumenicznych projektów naukowych, kształcenia Polaków na emigracji do prowadzenia katechizacji oraz nauczania języka polskiego – i to w ramach niemieckiego systemu edukacji. Spotkaniu towarzyszyła radość i nadzieja, że wsparcie Kościoła dla Polonii w Niemczech obejmuje kolejne aspekty życia społecznego i religijnego, a polskie środowisko naukowe zyskuje sposobność rozwijania międzynarodowej obecności. Zapraszamy wszystkich do zainteresowania się ofertą KUL, jaka już została udostępniona, Misja będzie przekazywać kolejne informacje o programach i studiach dostępnych dzięki podjętej współpracy.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.