Spotkanie Rady Laikatu przy rektoracie PMK w Niemczech

25.01.2020r obradowala Rada Laikatu przy rektoracie PMK w Niemczech. Jest to gremium złożone z delegatów dekanalnych polskich misji w całych Niemczech. Zadaniem rady jest wspieranie ks. Rektora w rozwijaniu i przeprowadzaniu inicjatyw duszpasterskich we wszystkich misjach w Niemczech oraz uwrażliwianie na aktualne problemy i wyzwania którymi żyją środowiska polonijne w Niemczech.


W tym roku obrady skoncentrowane były wokół następujących tematów:
podsumowanie minionego roku formacyjnego, omówienie nowych inicjatyw związanych z duszpasterstwem młodzieży, omówienie projektu statutu duszpasterstwa doradców życia małżeńskiego. Omówiono także przebieg uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau oraz przedyskutowano program tegorocznego sympozjum pastoralnego-teologicznego.


Za obecność i cenne uwagi serdecznie dziękujemy.


W obradach wzięli udział:
ks. Rektor Stanisław Budyn
p. Katarzyna Białecka PMK Freiburg
p. Grażyna Koszałka PMK Hamburg
p. Kamil Bauer PMK Hannover
p. Andrzej Holm PMK Mannheim
p. Tomasz Rogaczewski PMK Bonn
p. Edmund Ropel PMK Giessen
p. Tomasz Zdych PMK Berlin

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.