Spotkanie noworoczne Księży dekanatów centralnego i zachodniego

Spotkanie noworoczne Księży dekanatów centralnego i zachodniego odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii dnia 23.01.2023. Organizatorem spotkania był Pan Konsul Generalny Jakub Wawrzyniak. W spotkaniu udział wziął Rektor Polskiej Misji Katolickiej, ks. dr Michał Wilkosz. Celem spotkania było podziękowanie za miniony dobry rok współpracy między Konsulatem a polskimi ośrodkami duszpasterskimi oraz omówienie współpracy na rok następny. W centrum współpracy w roku 2023 znajdzie się katechizacja dzieci i młodzieży, większe zaangażowanie na polu charytatywnym, szczególnie w pomoc ludziom ubogim oraz organizowanie duszpasterstwa nauczycieli polskich. W spotkaniu wzięło udział liczne grono duszpasterzy, przebiegło ono w bardzo przyjaznej i życzliwej atmosferze. 

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.