Śp. ks. prałat dr Franciszek Mrowiec

Dnia 10 maja 2021 roku, w 56 roku kapłaństwa i w 80 roku życia odszedł do Domu Ojca długoletni, zasłużony duszpasterz i rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, kapłan archidiecezji wrocławskiej.

Śp. ks. Franciszek urodził się 23 lutego 1941 roku w Korolówce. Po zdaniu matury wstąpił do wrocławskiego seminarium duchownego, gdzie w latach 1959-1965 odbył studia teologiczne i przeszedł formację duchową. 24 czerwca 1964 roku przyjął święcenia diakonatu, a rok później – 27 czerwca 1965r. święcenia kapłańskie, z rąk ówczesnego sufragana bp. dra Pawła Latuska.

W latach 1965-1972 posługiwał jako wikariusz w: Bolesławcu, Nowej Rudzie i Wrocławiu. Następnie podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie w 1972r. obronił licencjat kanoniczny. Studia doktoranckie kontynuował na Uniwersytecie w Monachium, gdzie w roku 1978 obronił doktorat.

Od 1980 do 1986 roku był  proboszczem w PMK w Lubece. Następnie w latach 1986 -2002 został powołany na urząd Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Swoją posługę pełnił z wielkim zaangażowaniem i oddaniem, o czym świadczą przyznawane mu w kolejnych latach wyróżnienia kościelne i państwowe. W 1989 roku otrzymał tytuł Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości, a następnie w 1998r. tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. W 2002 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W czasie jego urzędowania, Polska Misja Katolicka w Niemczech świętowała w Würzburgu 50-lecie istnienia. Uroczystościom przewodniczył ks. kardynał Józef Glemp. Z inicjatywy ks. rektora Mrowca, jako votum wdzięczności za lata polskiego duszpasterstwa okresu powojennego, odbyła się peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich polskich ośrodkach w Niemczech.

Po zakończeniu swojej posługi rektora, 1 sierpnia 2002 roku objął probostwo w Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz oraz opiekę duszpasterską w Saarland.

Wszędzie gdzie pełnił swoją posługę duszpasterską wzmacniał ludzi w wierze i prowadził do Boga. Wierni są mu wdzięczni za jego kapłańską postawę i otwarte serce dobrego pasterza.

W październiku 2015 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał w Berlinie, gdzie zmarł 10 maja.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 20.05.2021r. w Oleśnicy. Godzina zostanie jeszcze podana.

Proszę wszystkich Szanownych Księży o modlitwę i odprawienie Mszy św. za śp. Ks. Rektora Franciszka Mrowca.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.