Słowo do Polonii

Życzenia bpa Wiesława Lechowicza

Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

                                           Wielkanoc 2020

Kochani Rodacy, Bracia i Siostry!

Podczas Wigilii Paschalnej nasze świątynie wypełnił radosny śpiew paschalnego orędzia:

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych”.

Odwołując się do tych pięknych i głębokich słów Exultetu, pragnę skierować pod Waszym adresem jak najlepsze życzenia wielkanocne.

Noc zmartwychwstania Pańskiego to noc, „która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności”. Życzę Wam światła, które potrafi rozproszyć nawet najcięższe chmury zalegające nad codziennością Waszego życia. Takiej mocy nie ma żadna energia, nawet słoneczna, ale Osoba, której na imię Jezus Chrystus. Zatem szukajcie Jego światła, które promieniuje między innymi ze słów, z którymi się do Was zwraca. Traktujcie słowo Boże jako słowo skierowane bezpośrednio do Was, „tu i teraz”. Wówczas dokona się w Waszym życiu coś podobnego, co przeżył Szaweł, do którego Jezus zmartwychwstały powiedział: „dlaczego Mnie prześladujesz?”. Ponieważ potraktował poważnie słowa Jezusa, dlatego zszedł z drogi ciemności, a wszedł na drogę światła, stając się wiernym świadkiem Jezusa i apostołem Zmartwychwstałego Pana.

Noc zmartwychwstania Jezusa to noc, która „uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi”. Zmartwychwstały Jezus wyzwala człowieka z tego, co go zniewala najbardziej – z grzechu, zła i śmierci. Wyzwala również z naszych ograniczeń duchowych i fizycznych. Wyzwala z lęków i strachu, związanego także z prowadzeniem życia opartego na Ewangelii i wierze w Chrystusa w świecie obojętnym lub wrogo nastawionym do wszystkiego, co kojarzy się z chrześcijaństwem i Kościołem. Potwierdzeniem takiej wyzwalającej mocy Chrystusa zmartwychwstałego jest na przykład historia apostołów, których wiara, być może z wyjątkiem apostoła Jana, legła w gruzach pod wpływem tego, co stało się z Jezusem. Po Jego ukrzyżowaniu rozpierzchli się, ponieważ nie spodziewali się takiego rozwoju sytuacji. Zawiedli się i rozczarowali. Z tego stanu zapaści wyzwoliło ich dopiero spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Takiej właśnie wolności życzę każdej i każdemu z Was! By to życzenie się spełniło, korzystajcie chętnie i regularnie z darów wyzwalającej obecności Jezusa w Waszym życiu, jakimi są sakramenty święte!

Zmartwychwstanie Jezusa, jak głosi Exultet, „do łaski przywraca”. Przyjmijcie więc kolejne życzenie, by w Waszym życiu osobistym i rodzinnym było jak najwięcej łaski. Łaska oznacza pełną miłości obecność Jezusa. Spotkała się z nią między innymi Maria Magdalena, do której Jezus zmartwychwstały zwrócił się czule po imieniu „Mario!”. To nie była jednak pierwsza łaska, którą otrzymała. Jako pierwsza zobaczyła pusty grób, a jeszcze wcześniej, zanim Jezus został ukrzyżowany, doświadczyła Jego miłosierdzia. Została przywrócona do łaski! W języku łacińskim słowo „łaska” znaczy „gratia”. Życie Marii Magdaleny dzięki Jezusowi stało się pełne gracji, po prostu piękne. Takiego pięknego życia  życzę Wam, przywołując słowa papieża Franciszka zapisane w adhortacji do młodych: „istnieje piękno w człowieku pracującym, który wraca do domu brudny i w nieładzie, ale z radością, że zapracował na chleb dla swoich dzieci. Istnieje niezwykłe piękno w jedności rodziny zgromadzonej przy stole i przy chlebie hojnie dzielonym, nawet jeśli ten stół jest bardzo ubogi. Istnieje piękno w rozczochranej i już niemłodej żonie, która stale ponad siły i zdrowie troszczy się o chorego męża. Istnieje piękno w wierności małżonków, którzy, chociaż dawno już minął miodowy miesiąc, kochają się nawzajem w jesieni życia, w tych staruszkach, którzy idą, trzymając się za rękę. Niezależnie od wszelkich aspektów zewnętrznych czy aktualnych mód istnieje piękno w każdym mężczyźnie i kobiecie, którzy z miłością żyją swoim powołaniem osobistym, bezinteresownie służąc wspólnocie, swej ojczyźnie, wielkodusznie pracując na rzecz szczęścia rodziny” (Christus vivit, 183).

Drodzy Bracia i Siostry!

Z jeszcze jednym życzeniem zwracam się do Was. Exultet z Wigilii Paschalnej oznajmia, że noc zmartwychwstania Pańskiego „gromadzi w społeczności świętych”. Życzę Wam, by Chrystus zmartwychwstały gromadził Was w Kościele, który jest ciałem mającym dzięki obecności Jezusa święte oblicze. Mimo, że nasze oczy dostrzegają najczęściej to, co brudne i brzydkie, to jednak nie możemy zamykać oczu na to, co święte w Kościele. Świętość Kościoła związana jest z obecnością w Nim Jezusa, ale także z obecnością tych, których nazywamy świętymi, którzy w swoim życiu stawali się naśladowcami Jezusa w stopniu heroicznym i zauważalnym dla drugich. Wśród nich znajdują się św. Jan Paweł II i Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Przez ich wstawiennictwo zawierzajmy Bogu nasze pragnienie stawania się świętymi, zwłaszcza, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły i przeżywać będziemy beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, długoletniego opiekuna polskiej emigracji. Oby nam uprosili zdrowie duchowe i fizyczne, w tym ustanie zagrażającej nam pandemii. Mam nadzieje, że sytuacja na tyle się poprawi, że będzie można przybyć na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, która jest zaplanowana na 7 czerwca w Warszawie. Serdecznie zachęcam Was do udziału w tej uroczystości. Nade wszystko zachęcam i życzę, by przykład naszych świętych rodaków stawał się dla Was impulsem, by wzrastać w osobistej świętości i w ten sposób przyczyniać się także do wzrostu świętości Kościoła!   

Życzenia świąteczne łączę z modlitwą i składam w matczyne ręce Maryi. Ta, która przed stu laty pomogła nam doświadczyć „cudu nad Wisłą”, niech i dzisiaj pomaga nam wszystkim, Polakom w kraju i za granicą, prowadzić życie światłe i wolne, opromienione łaską i świętością zmartwychwstałego Jezusa!

Pasterskim błogosławieństwem obejmuję Was wszystkich oraz Wasze wielkanocne intencje modlitewne i życzenia 

                                                                        bp Wiesław Lechowicz

                                                Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.