Rozpoczęły się spotkania dekanalne

Przez cały miesiąc marzec odbywają się w naszych misjach spotkania dekanalne kapłanów. Spotkania te organizowane są dwa razy do roku: w marcu i październiku. Aktualne spotkania dekanalne skoncentrowane zostały wokół tematu: Eucharystia jako tajemnica wyznawana. Impulsem do refleksji w tym temacie były wskazania Konferencji Episkopatu Polski dla Kościoła w Polsce w związku z tematem roku duszpasterskiego poświęconego właśnie Eucharystii. Poza tym podjęto następujące kwestie: duszpasterstwo młodzieży i programy wakacyjne dla młodych, 75. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau i obchody 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Spotkania dekanalne służą także wzajemnym spotkaniom księży i wymianą doświadczeń pastoralnych. Polskie Misje Katolickie w Niemczech zgrupowane są w sześciu dekanatach: północnym, wschodnim, zachodnim, centralnym, bawarskim, południowym. Na czele każdego dekanatu stoi dziekan, który jest odpowiedzialny za podejmowanie inicjatyw pastoralnych angażujących misje całego dekanatu, przekazywanie informacji administracyjnych i organizowanie kapłańskich spotkań. Obecnie funkcje te pełnią:

  • dla dekanatu bawarskiego – ks. dr Stanisław Pławecki CSsR
  • dla dekanatu północnego – ks. dr Jacek Bystron
  • dla dekanatu zachodniego – ks. Janusz Kusek SChr
  • dla dekanatu wschodniego – ks. Marek Kędzierski SDB
  • dla dekanatu centralnego – ks. Tadeusz Michalik
  • dla dekanatu południowego – ks. Stanisław Stec
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.