Promocja ceremoniarzy

,,Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania do służby liturgicznej, przyrzekam święte czynności ceremoniarza, wypełniać pobożnie,  gorliwie i radośnie,  na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam  troszczyć się
o stan łaski Bożej w mojej duszy,  a także żyć według głoszonego słowa Bożego. Święty Dominiku Savio, módl się za nami.”

Słowa tego przyrzeczenia pochodzą z obrzędu błogosławienia ceremoniarzy. W niedzielę 19 czerwca, w kaplicy ośrodka Concordia, podczas uroczystej Mszy Świętej, Rektor PMK w Niemczech – ks. dr Michał Wilkosz, udzielił uroczystego błogosławieństwa czterdziestu pięciu młodym ludziom, którzy rozpoczną pełnienie funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym na terenie PMK w całych Niemczecha. W homilii wygłoszonej z okazji tej uroczystości, ksiądz Rektor podkreślił rolę liturgii w życiu Kościoła. Zachęcił nowych ceremoniarzy do ofiarnego służenia przy ołtarzu, aby przez to umacniali swoją relację z Bogiem i mogli się z Nim spotykać na liturgii sprawowanej w ich kościołach. To spotkanie z Jezusem ma przemieniać ich życie.

Ta uroczystość była zwieńczeniem kilkumiesięcznego przygotowania się do pełnienia tak ważnej posługi w Kościele. Był to pierwszy kurs ceremoniarzy dla młodzieży. Postaramy się, aby spotkania miały swoją kontynuację, tak by formacja nie zakończyła się na Mszy Świętej, podczas której było udzielone błogosławieństwo. Następne spotkanie już zaplanowaliśmy na listopad tego roku. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się organizacji kursu. Szczególnie dziękujemy ks. Rektorowi Michałowi za wspieranie inicjatywy rozpoczęcia kursu, przewodniczenie Mszy Świętej, wygłoszone Słowo Boże i błogosławieństwo. Dziękujemy  Sekretarzowi PMK – ks. Janowi Gwiżdżowi za wsparcie logistyczne, merytoryczne i duchowe. Dziękujemy ks. Sylwestrowi Brzeźnemu z Tarnowa, za jego wkład w formację, szczególnie za przyjazd do Concordii, aby wraz z trzema ceremoniarzami z diecezji Tarnowskiej wspomóc kurs. Dziękujemy ks. Rafałowi Wasilewskiemu z Wiesbaden, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za kurs, za jego obecność, pracę, modlitwę i zaangażowanie. Dziękujemy ks. Zbigniewowi Topolnickiemu z Recklinghausen. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom i księżom proboszczom naszych ceremoniarzy. To dzięki wam mieliśmy dla kogo kurs przygotować.

Prosimy wszystkich o gorącą modlitwę w intencji naszych ceremoniarzy, w intencji całego dzieła duszpasterstwa LSO. Niech dbanie o piękno i głębokie przeżywanie liturgii umocni naszą więź z Panem Bogiem i między sobą.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.