Obradowała Rada Laikatu

W Hanowerze, w siedzibie Rektoratu, obradowała 17.02.2024 Rada Laikatu. Przedstawiony i przedyskutowany został protokół z ostatniego spotkania, a także sprawozdanie z działalności PMK za rok 2023. W dyskusji poruszone zostały także kwestie sporne i dyscyplinarne, jakie podnoszone są w misjach. Rektor PMK przedstawił pod dyskusję plany dotyczące osób nowozatrudnionych w Misji, tj. duszpasterzy, a także plany dotyczące tworzenia nowych misji. Pierwszą część spotkania zakończyło omówienie planów i inicjatyw duszpasterskich na rok 2024. W południe uczestnicy obrad zebrali się na Eucharystii w kaplicy Rektoratu. Po przerwie obiadowej tematem dyskusji była działalność Stowarzyszenia im. Abp. J. Gawilny. Następnie członkowie Rady zgłaszali własne inicjatywy i pytania. Całość obrad zakończyło zebranie i omówienie wniosków. Było twórczo i tylko na pozór (tej notatki) bardzo formalnie. 

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.