Medal Pro Polonia et Ecclesia dla Elżbiety i Bogumiła Mura

W czasie VI Kongresu Rodzin Polonijnych w Gdańsku wyróżnieni zostali Państwo Elżbieta i Bogumił Mura, Doradcy Życia Rodzinnego przy PMK Düsseldorf a także animatorzy Międzynarodowego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie. W uzasadnieniu przyznania odznaczenia możemy przeczytać, że Państwo Murowie aktywnie współtworzą duszpasterstwo małżeństw w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech poprzez działania o zasięgu wykraczającym daleko poza obręb PMK w Düsseldorfie, do której należą. Jako animatorzy Międzynarodowego Stwowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”, założonego w Polsce przez Irenę i Jerzego Grzybowskich, od roku 2010 współprowadzą i organizują rekolekcje weekendowe dla małżeństw wprowadzające w duchowość dialogu. W latach 2010-2022 odbyło się 16 takich weekendów rekolekcyjnych w różnych domach rekolekcyjnych na terenie Niemiec (Haus Concordia, Neviges oraz Horrem), w których wzięło udział 90 par małżeńskich. Dla wielu była to istotna pomoc w przezwyciężeniu małżeńskiego kryzysu oraz w umocnieniu lub odnowieniu więzi małżeńskiej. Ponadto co miesiąc biorą udział i animują spotkania formacyjne dla tych uczestników rekolekcji, którzy pragną wzrastać w duchowości dialogu. Angażują się także w poradnictwo rodzinne jako Doradcy Życia Rodzinnego przy PMK Düsseldorf oraz dwa razy do roku organizują kursy przedmałżeńskie. Ich działalność na przestrzeni 13 lat stanowi istotny wkład w kształtowanie duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.