Jubileusz 40-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

Jubileusz 40-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie – Rektor uczestniczył w uroczystości, której przewodniczył abp Heiner Koch. W słowach wdzięczności skierowanych do Arcybiskupa, Rektor PMK powiedział:

Uroczystości jubileuszowe stanowią przynaglenie do objęcia jednym spojrzeniem przeszłości i przyszłości tak, by prowadziło to do wyrażenia zarówno wdzięczności wobec przeszłości, której ścieżką dotarliśmy przecież szczęśliwie aż do momentu świętowania, jak i nadziei wobec przyszłości, która wciąż przed nami.
         A zatem, obejmując spojrzeniem ścieżki przeszłości, która ma wymiar czterdziestu już lat, chciałbym wyrazić wdzięczność i zobowiązanie wobec pasterskiego serca Arcybiskupów Berlina, dziś zaś szczególnie wobec Księdza Arcybiskupa… Dziękuję za to, że konsekwentnie przez dziesięciolecia okazujecie wrażliwość na potrzeby społeczności polskiej żyjącej w Berlinie. Dotyczy to zwłaszcza płynącego z wiary pragnienia zbliżania się do Boga emigrantów z Polski, zgodnie ze stylem pobożności i językiem ojczystym, w jakich wiara była im pierwotnie głoszona i ją przyjęli. Równocześnie pragnę podkreślić, że Polska Misja Katolicka była i pozostaje bardzo ważnym i cennym miejscem integracji Polaków w środowisku niemieckim i tutejszej kulturze. Za wszelką pomoc w obydwu tych wymiarach składam Kościołowi berlińskiemu i jego pasterzowi wyrazy uznania i szacunku.
         Kierując zaś myśl ku wspólnej przyszłości – chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy zawsze byli zdolni do przyjmowania duchowych darów od Boga, które usposabiają nas do układania wzajemnych relacji zgodnie z tym, że jesteśmy sobie wzajemnie zadani, jako Siostry i Bracia w katolickim wyznaniu wiary. Modlę się więc o to, aby Archidiecezja Berlińska zachowywała swą ewangeliczną otwartość wobec katolików wzywających Boga w języku polskim. Równocześnie proszę Ducha Świętego, aby moi rodacy, Polacy podejmujący życie w Berlinie i na ternie tej Archidiecezji, wzrastali w otwartości na integrację i celebrowanie wiary wraz w języku i we wspólnotach Kościoła katolickiego w Niemczech. Jak bowiem wiadomo, najbardziej katolickim ze słów jest pokorne słowo „i” – wskazuje ono bowiem na całość, czyli katolickość właśnie. Proszę więc Boga, aby nas w duchu  tego „i” usposobił: otwartość na potrzeby Polaków i otwartość Polaków na Kościół w Niemczech; modlitwa w języku polskim i w języku niemieckim; pobożność polska i pobożność niemiecka. Niech ten jubileusz umacnia w nas doświadczenie braterstwa i Bożego pokoju, ku tak zarysowanej wspólnej przyszłości w wierze.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.