Dęby Pamięci w Haus Concordia

Uroczystość związana z programem „Dęby Pamięci” obchodzona była 09.09.2023 w Haus Concordia. Odsłonięta została tablica pamięci i uczestnicy zasadzili Dąb Pamięci poświęcony osobie Teofila Zapałowskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polską Misję Katolicką w Niemczech, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji, przedstawiciele wszystkich tych instytucji zebrali się dziś w Concordii. Koordynatorką przedsięwzięcia jest Pani Karolina Paprocka, nauczycielka z Bielefeld (Paderborn) i redaktorka „Naszego Słowa”. W programie wydarzenia znalazły się m.in. konkurs recytatorski, plastyczny dla dzieci, poświęcone pamięci historycznej, IPN zorganizował natomiast wystawę dotyczącą pamięci o Katyniu. Podczas celebrowanej Mszy św. Rektor PMK w Niemczech, ks. dr Michał Wilkosz odwołał się do Ewangelii, w której przywołana została historia króla Dawida, zwracając uwagę na znaczenie wydarzeń historycznych. Kaznodzieja mówił o pamięci historycznej jako wartości, która jednoczy naród wokół kluczowych wydarzeń, motywując i inspirując do działania, a zarazem budują naród. Historia, jak podkreślał dalej ks. Rektor, jest także lekcją: jak dzieje króla Dawida pouczały Apostołów, jak zachować się w sytuacjach trudnych z punktu widzenia moralno-historycznego, tak historia ma znaczenie dla kolejnych pokoleń potomnych. Od tego, jaką lekcję wynosimy z historii zależy także kształt naszej przyszłości. Wydarzenia historyczne nabierają natomiast szczególnej wymowy, gdy odczytujemy je w kategoriach planu Bożego i działania. Chociaż sama historia może być destrukcyjna dla narodu i społeczeństw, to jednak – jeśli odczytamy ją w perspektywie wiary – wówczas historia rodzi dobre owoce. Dotyczy to także poszczególnych ludzi, których historia życia może być przyczyną niechęci, czy nawet nienawiści do innych ludzi, ale odczytana z perspektywy działania Bożego staje się inspiracją i rodzi dobre owoce. Podobnie dzieje narodów: odczytane z Bożej perspektywy, nie niosą destrukcyjnych skutków, ale otwierają przed nami zupełnie nowy wymiar rzeczywistości.

Thomas Wagner meinphotograph.eu

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.