Call for Papers Międzynarodowy, Interdyscyplinarny Projekt Badawczy

Czy religia może uniknąć degradacji do poziomu ideologii wspierającej autorytarną władzę? Czy hasła powrotu do chrześcijańskiej Europy i tzw. wartości chrześcijańskich nie są fasadą skrywającą polityczne aspiracje populistów, prowadzącą do niebezpiecznej odmiany idolatrii? Czy odniesienia do plemiennych narracji, które przysparzają poparcia ich autorom, znajdują słyszalną alternatywę? Czy chrześcijaństwo ma potencjał do (współ)odpowiadania na zagrożenia demokracji?


Uznaliśmy te pytania za otwarcie projektu badawczego, którego celem jest:
a) pogłębiona identyfikacja, analiza i interpretacja zjawisk zagrażających demokracji;
b) poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o potencjał religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, w teoretycznym i praktycznym wspieraniu demokracji.
W świecie zachodnim istnieją od dawna tendencje, które pozostają pod napięciem w obliczu demokracji. Należą do nich z jednej strony formułowanie postulatów powrotu do chrześcijańskiej Europy oraz tzw. wartości chrześcijańskich, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby wyznawców islamu. Za tymi hasłami kryją się najczęściej polityczne aspiracje populistów, którzy posługując się chrześcijańskimi symbolami proponują katolicyzm bez chrześcijaństwa, czyli nową religię skupioną na narodzie jako mitycznym przedmiocie, wrogim temu, co nie mieści się w jego ściśle ograniczonych i zamkniętych ramach. Z drugiej strony skrajny liberalizm i sekularyzm stojący przed dzisiejszym chrześcijaństwem może doprowadzić do pojawienia się fundamentalizmu chrześcijańskiego, wykorzystywanego przez populistów i acjonalistów jako element obrony przed tzw. wrogimi ideologiami. Taki fundamentalizm opiera się na przywilejach po napadach, za pomocą których populiści i nacjonaliści często starają się pozyskać przychylność przedstawicieli Kościoła. Podobnie tendencja fundamentalistyczna jest wzmacniana przez narrację plemienną, skoncentrowaną na obronie i walce, dzięki czemu nacjonaliści i populiści zyskują nowych zwolenników, także wśród młodych, których zaangażowanie jest często bardzo radykalne. Jednak ostatnie miesiące wyraźnie i dramatycznie pokazały, że rosyjski imperializm należy dodać do nacjonalizmu, populizmu i różnych form ekstremizmu jako zagrożenia dla demokracji. Wojnę na Ukrainie wywołaną przez Rosję otwarcie popiera Patriarcha Moskiewski, odwołując się do ideologii religijnej. W kontekście zachodniego chrześcijaństwa poważne pytania stawia stanowisko Watykanu w sprawie tej wojny. Chcemy zastanowić się nad tymi i innymi pytaniami, oddając głos ekspertom i osobom zdobywającym umiejętności akademickie, aby – idąc za
najlepszym dziedzictwem Akademii, jako wspólnoty Studentów i Uczonych – w dyskusji i sporze kierować nasze poszukiwania w kierunku nowych otwarte pytania.


STRUKTURA PROJEKTU [seminaria i konferencje w języku angielskim lub niemieckim]
• Polska, Kraków, sesja ekspercka: 29.11.2022 – 02.12.2022 – ogólna sesja ekspercka + program kulturalny – uczestniczący Studenci/doktoranci.
studenci szukają inspiracji i zagadnień do samodzielnej pracy z profesorem
• 12.2022 – 04.2023 – seminaria w krajach uczestniczących i przygotowanie wypowiedzi studentów
• Gruzja, Tbilisi: 01.05.2023 – 04.05.2023 – sesja studencka i doktorska – wykłady i dyskusja + program kulturalny
• Węgry (Budapeszt): 26.06.2023 – 29.06.2023 – sesja studencka i doktorska – wykłady i dyskusja + program kulturalny
• Niemcy: 02.10.2023 – 05.10.2023 – seminarium podsumowujące i wybór artykułów do publikacji
PUBLIKACJA Planowana jest publikacja w jednym z czołowych międzynarodowych wydawnictw (poziom II na polskiej liście).

ZGŁOSZENIA: DO 30.09.2022, W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM

  • STRESZCZENIE DO 1500 ZNAKÓW ZE SPACJAMI, W TYM TYTUŁ I STRESZCZENIE PROPONOWANEGO WYSTĄPIENIA
  • W STRESZCZENIU PROSIMY O DOŁĄCZENIE ADNOTACJI O AUTORZE
  • PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES: TFDCONFERENCE@GMAIL.COM (FORMAT PDF)
  • OPŁATA KONFERENCYJNA: 100 EURO NA UCZESTNIKA | OPŁATY – Z TYTUŁEM: [KONFERENCJA ZAGROŻENIA DEMOKRACJI – IMIĘ I NAZWISKO] – PŁATNE NA NUMER
    KONTA: 74 1240 4881 1978 0011 0078 2618
    IBAN: 74 1240 4881 1978 0011 0078 2618
    BIC / SWIFT: PKOPPLPW
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.