Polska Misja Katolicka

PMK w Niemczech wydaje od roku 1990 swoją gazetę pt. „Nasze Słowo”. Do lipca 2002 roku ukazywała się ona jako dwutygodnik, a od tego czasu jako miesięcznik. Ma ona charakter formacyjno-religijny i ukazuje się w nakładzie 5.350 egz. Głównym akcentem czasopisma są tematy rodzinne i wychowawcze. Do każdego numeru gazety dołączana jest wkładka tematyczna.
Gazeta redagowana jest przez zespół osób świeckich pod kierownictwem ks. rektora Stanisława Budynia. W skład redakcji wchodzą: Elisabeth Kusmierek, Maria Galczuk, Barbara Nangia, Iza Nawrat, ks. Michał Wilkosz, Zofia Ścierska, Zofia Wawrzyniak, Wioletta Głyk."Nasze Słowo"Polnische Katholische Mission "Nasze Słowo"


Konto bankowe:
Postbank Nürnberg (BLZ 760 100 85)
Konto Nr: 14 120 854

Prenumerata