Rektorat Polskiej Misji Katolickiej


Ks. Ostafin

Sekretarz:
Ks. Bogusław Ostafin

arch. przemyska

b.ostafin@pmk-niemcy.eu
Ks. Budyn

Rektor:
Ks. Stanisław Budyn
prałat Hon. J. Św.
d. tarnowska

stbudyn@pmk-niemcy.eu

Pani Krauze

Sekretarka:
Pani Alicja Krauze

sekretariat@pmk-niemcy.eu