Polska Misja Katolicka

"Cuda Pana Jezusa" "Die Wunder Jesu"
ksiazka_tyl

„Cuda Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po polsku i po niemiecku”

Niniejsza książka opowiada o dwudziestu wybranych cudach Pana Jezusa. Sposób ich przedstawienia ma ułatwić dzieciom właściwe rozumienie Ewangelii i ułatwić zastosowanie jej w życiu. Temu celowi ma służyć układ poszczególnych jednostek według schematu: czytam – poznaję – wierzę – działam. Dwujęzyczny tekst książki stwarza ponadto doskonałą okazję do nabywania wprawy w posługiwaniu się językiem obcym, a przede wszystkim do przyswajania sobie słów i zwrotów z zakresu słownictwa religijnego.
Książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP w wersji polsko-niemieckiej została wydana przez Edycję Świętego Pawła oraz Polską Misję Katolicką w Niemczech.
spistreści

„Przypowieści Pana Jezusa” „Die Gleichnisse Jesu”
ksiazka_tyl

„Przypowieści Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Druga książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP, wydana przez Edycję św. Pawła i Rektorat PMK w Niemczech, będąca kontynuacją poprzedniej pozycji dotyczy tym razem Jezusowych przypowieści. Jezus chętnie się nimi posługiwał, ponieważ pomagały słuchaczom zrozumieć Jego naukę. Punktem wyjścia przypowieści były zawsze konkretne sytuacje z życia ludzi, w które Jezus wkładał nadprzyrodzoną treść. Zamierzeniem autora jest przybliżenie dzieciom głębi i bogactwa Jezusowej nauki oraz pomoc w konretnym wprowadzaniu jej w życie. Barwna i bogato ilustrowana książka przewidziana jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat i nadaje się doskonale na prezent. Jej wyjątkowym atutem jest dwujęzyczność.
spistreści

„Życie Pana Jezusa” „Das Leben Jesu”
ksiazka_tyl

„Życie Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Trzecia pozycja z dwujęzycznej serii „Biblia dla dzieci” autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP wydana przez Edycję Świętego Pawła przy współpracy z Rektoratem PMK w Niemczech. Książka ta stara się w przystępny sposób przybliżyć dzieciom życie Jezusa Chrystusa i zachęcić je do kształtowania życia w oparciu o Ewangelię. Zawiera ona 27 propozycji spotkań z Jezusem Chrystusem i Jego nauczaniem, ujętych w prosty schemat: czytam, rozumiem, działam. W ten sposób dzieci mogą uzupełnić i pogłębić wiedzę zdobywaną na katechezie.

"Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005"
ksiazka_tyl

„Autorzy i wydawcy tego dzieła podjęli trud niewdzięczny, bowiem oddali owoc swej pracy niejako w cudze ręce. Tak jest z każdym wydawnictwem źródłowym, a takim książka o duszpasterstwie i duszpasterzach Polonii w Niemczech faktycznie jest. Teksty monograficzne poprzedzające materiał źródłowy są zwięzłe, sygnalizujące problemaótykę, która w oparciu o ujawnione źródła powinna zainteresować historyków. Pamiętaójąc o zapleczu tej książki w postaci Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, należy oceniać jej treść. Wartość zawartych w niej ustaleń nie polega na komplemen-tarności merytorycznej. Książka ta buduje niejako rusztowanie, na którym wzniesie się pomnik dokumentujący trud i wysiłek polskiego kapłana ratującego jakże często dusze polskie, przygarniającego do budowanych na obczyźnie społeczności polskich rozbitków, których zły los wyrzucił na obcy brzeg, często nieprzyjazny i obojętny na ich biedę brzeg.”


Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
spistreści

Katechizm dla Dzieci
katechizm
Pierwszy polsko-niemiecki katechizm do I Komunii świętej „Spotkanie z Jezusem” – opracowany przy udziale Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i skonsultowany w gronie duszpasterzy i katechetów pracujących w polskich misjach. Jako wspólne dzieło zawdzięcza on swoje powstanie także pracy wykładowców katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy zredagowali całość i nadali katechizmowi ostateczny kształt, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Katechizm składa się z dwóch części: katechizmu-zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika metodycznego dla katechetów i rodziców.
spistreści

Modlitewnik
modlitewnik

     Niniejszy modlitewnik jest inny niż zwykle. Wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim, powstał głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, które urodziły się i wychowują w Niemczech, często jednak odwiedzają strony swoich rodziców w Polsce.
     Księża niejednokrotnie słyszą o trudnościach w modleniu się młodego pokolenia, a przecież właśnie dzieci i młodzież, bardzo czułe na bliskość Boga, są największym skarbem i przyszłością Kościoła. Dlatego wychodzimy naprzeciw ich dziecięcej duszy. Modlitewnik został tak opracowany, aby mógł służyć również i starszym. Nie zawiera pieśni, gdyż w praktyce religijnej pieśni polskie nie pokrywają się z niemieckimi.
     Mamy nadzieję, że modlitewnik ten będzie dobrą pomocą w podtrzymywaniu i rozwijaniu ducha wiary i religijności wśród katolików polskojęzycznych w Niemczech.
     Rektorat Polskiej Misji Katolickiej składa podziękowanie Konferencji Episkopatu Niemieckiego za życzliwe wsparcie. Dziękuje również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania modlitewnika.

Ks. Stanisław Budyn, Rektor

Kalendarz 2017
kalendarz
Drodzy Rodacy!
Nowy kalendarz poświęcamy polskim kalwariom. Słowo kalwaria wywodzi się z języka hebrajskiego Golgota, czyli miejsce ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa. Historia kalwarii sięga XV w., kiedy to z inicjatywy dominikanina Alwarusa powstały w Hiszpanii niedaleko Cordoby pierwsze kaplice przypominające Mękę Pańską. W następnych latach założono je w Niemczech i we Włoszech. Do Polski zwyczaj ten przyszedł w 1602 r. Pierwszą w Polsce była Kalwaria Zebrzydowska k. Krakowa.
Kalwaria to zespół kplic lub kapliczek liczący od paru do kilkudziesięciu. Najczęściej sł one murowane i nawiązują do czternastu stacji Drogi Krzyżowej. W niektórych miejscowościach bywa ich znacznie więcej. Końcową stacją jest Ukrzyżowanie albo Zmartwychwstanie, związane czasem również z życiem Najśw. Maryi Panny. Do stacji końcowej prowadzą ścieżki, nazywane „dróżkami”. O uczestnictwie w „dróżkach” w Kalwarii Zebrzydowskiej wspominał często św. Jan Paweł II, do których pielgrzymował wraz ze swoim ojcem jeszcze jako małe dziecko. Zespoły kaplic swoją strukturą budowlaną przypominają Jerozolimę, do której kiedyś tylko zamożniejsi mogli pielgrzymować. Nawiązują do osób, wydarzeń i tematów znanych z Ewangelii lub przekazanych przez tradycję, stanowią klejnoty obyczajowości, wiary i działąlności artystycznej człowieka, ukierunkowanej na chwałę Boga, a także na poszanowanie przyrody. Umieszczone w pięknym plenerze natury, zachęcają do rozważania drogi przebytej przez Jezusa, do kontemplacji i zadumy. Kalwarie są cennym fenomenem polskiej pobożności. W całej Polsce istnieje ok. 60 kalwarii, które zostały uznane przez Polski Związek Turystyczno-Krajoznawczy jako godne odwiedzenia.
Prezentując ten temat pragniemy zachęcić Was do odwiedzania tych miejsc. Niektóre z nich prezentują bogactwo architektury i sztuki sakralnej, stanowią ciekawe obiekty kultu pasyjnego i maryjnego. Wielu pielgrzymów łączy zwiedzanie z odprawieniem Drogi Krzyżowej.
Dochód ze sprzedarzy kalendarza przeznaczony jest na wyposażenie kaplicy Bożego Miłosierdzia w Concordii, która będzie służyła dzieciom, młodzieży oraz dzięki odpowiedniemu zaaranżowaniu architektonicznemu mogą się tam odbywać różne konferencje, szkolenia i spotkania. Serdecznie dziękujemy za zakup kalendarza i wsparcie tego dzieła.
Ks. Stanisław Budyn, Rektor