Polska Misja Katolicka

"Cuda Pana Jezusa" "Die Wunder Jesu"
ksiazka_tyl

„Cuda Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po polsku i po niemiecku”

Niniejsza książka opowiada o dwudziestu wybranych cudach Pana Jezusa. Sposób ich przedstawienia ma ułatwić dzieciom właściwe rozumienie Ewangelii i ułatwić zastosowanie jej w życiu. Temu celowi ma służyć układ poszczególnych jednostek według schematu: czytam – poznaję – wierzę – działam. Dwujęzyczny tekst książki stwarza ponadto doskonałą okazję do nabywania wprawy w posługiwaniu się językiem obcym, a przede wszystkim do przyswajania sobie słów i zwrotów z zakresu słownictwa religijnego.
Książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP w wersji polsko-niemieckiej została wydana przez Edycję Świętego Pawła oraz Polską Misję Katolicką w Niemczech.
spistreści

„Przypowieści Pana Jezusa” „Die Gleichnisse Jesu”
ksiazka_tyl

„Przypowieści Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Druga książka autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP, wydana przez Edycję św. Pawła i Rektorat PMK w Niemczech, będąca kontynuacją poprzedniej pozycji dotyczy tym razem Jezusowych przypowieści. Jezus chętnie się nimi posługiwał, ponieważ pomagały słuchaczom zrozumieć Jego naukę. Punktem wyjścia przypowieści były zawsze konkretne sytuacje z życia ludzi, w które Jezus wkładał nadprzyrodzoną treść. Zamierzeniem autora jest przybliżenie dzieciom głębi i bogactwa Jezusowej nauki oraz pomoc w konretnym wprowadzaniu jej w życie. Barwna i bogato ilustrowana książka przewidziana jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat i nadaje się doskonale na prezent. Jej wyjątkowym atutem jest dwujęzyczność.
spistreści

„Życie Pana Jezusa” „Das Leben Jesu”
ksiazka_tyl

„Życie Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po posku i niemiecku”

Trzecia pozycja z dwujęzycznej serii „Biblia dla dzieci” autorstwa ks. Bogusława Zemana SSP wydana przez Edycję Świętego Pawła przy współpracy z Rektoratem PMK w Niemczech. Książka ta stara się w przystępny sposób przybliżyć dzieciom życie Jezusa Chrystusa i zachęcić je do kształtowania życia w oparciu o Ewangelię. Zawiera ona 27 propozycji spotkań z Jezusem Chrystusem i Jego nauczaniem, ujętych w prosty schemat: czytam, rozumiem, działam. W ten sposób dzieci mogą uzupełnić i pogłębić wiedzę zdobywaną na katechezie.

"Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005"
ksiazka_tyl

„Autorzy i wydawcy tego dzieła podjęli trud niewdzięczny, bowiem oddali owoc swej pracy niejako w cudze ręce. Tak jest z każdym wydawnictwem źródłowym, a takim książka o duszpasterstwie i duszpasterzach Polonii w Niemczech faktycznie jest. Teksty monograficzne poprzedzające materiał źródłowy są zwięzłe, sygnalizujące problemaótykę, która w oparciu o ujawnione źródła powinna zainteresować historyków. Pamiętaójąc o zapleczu tej książki w postaci Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, należy oceniać jej treść. Wartość zawartych w niej ustaleń nie polega na komplemen-tarności merytorycznej. Książka ta buduje niejako rusztowanie, na którym wzniesie się pomnik dokumentujący trud i wysiłek polskiego kapłana ratującego jakże często dusze polskie, przygarniającego do budowanych na obczyźnie społeczności polskich rozbitków, których zły los wyrzucił na obcy brzeg, często nieprzyjazny i obojętny na ich biedę brzeg.”


Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
spistreści

Katechizm dla Dzieci
katechizm
Pierwszy polsko-niemiecki katechizm do I Komunii świętej „Spotkanie z Jezusem” – opracowany przy udziale Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i skonsultowany w gronie duszpasterzy i katechetów pracujących w polskich misjach. Jako wspólne dzieło zawdzięcza on swoje powstanie także pracy wykładowców katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy zredagowali całość i nadali katechizmowi ostateczny kształt, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Katechizm składa się z dwóch części: katechizmu-zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika metodycznego dla katechetów i rodziców.
spistreści

Modlitewnik
modlitewnik

     Niniejszy modlitewnik jest inny niż zwykle. Wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim, powstał głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, które urodziły się i wychowują w Niemczech, często jednak odwiedzają strony swoich rodziców w Polsce.
     Księża niejednokrotnie słyszą o trudnościach w modleniu się młodego pokolenia, a przecież właśnie dzieci i młodzież, bardzo czułe na bliskość Boga, są największym skarbem i przyszłością Kościoła. Dlatego wychodzimy naprzeciw ich dziecięcej duszy. Modlitewnik został tak opracowany, aby mógł służyć również i starszym. Nie zawiera pieśni, gdyż w praktyce religijnej pieśni polskie nie pokrywają się z niemieckimi.
     Mamy nadzieję, że modlitewnik ten będzie dobrą pomocą w podtrzymywaniu i rozwijaniu ducha wiary i religijności wśród katolików polskojęzycznych w Niemczech.
     Rektorat Polskiej Misji Katolickiej składa podziękowanie Konferencji Episkopatu Niemieckiego za życzliwe wsparcie. Dziękuje również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania modlitewnika.

Ks. Stanisław Budyn, Rektor

Kalendarz 2019
kalendarz
Drodzy Rodacy!
Kalendarz na rok 2019 poświęcony jest miejscom, które w historii Narodu, jak i chrześcijaństwa w Polsce, odegrały znaczną rolę. Od 1000 lat historia Polski związała swoje losy z wiarą w Jezusa Chrystusa i z Jego Matką. W to głębokie zawierzenie Panu Bogu włączyła się również wielka rzesza świętych i błogosławionych. Stąd powstały miejsca szczególnego kultu, w których ludzie żyjący blisko Boga, doznawali wyróżnienia przez liczne odwiedzania zwane pielgrzymkami, zasłynęły przez specjalne modlitwy, dni skupienia, procesje itd. Miejsca te nazwano sanktuariami od łacińskiego słowa sanctus święty. Związane są z faktem nadprzyrodzonym, relikwiami lub szczególnie czczonymi obrazami lub figurami. W Kościele katolickim sanktuarium stanowi przestrzeń uznawaną za miejsce święte, w której Bóg udziela szczególnej łaski. Do sanktuariów udają się wierni tak zbiorowo jak i indywidualnie. Pielgrzymki złączone są z jakąś intencją dziękczynną, błagalną lub pokutną. Na ziemi polskiej tych sanktuariów jest ponad 500. W obecnym kalendarzu prezentujemy 12 miejsc świętych związanych z kultem Matki Bożej oraz polskich świętych, którzy wpisali się w 1000-letnią historię chrześcijaństwa na polskiej ziemi, a tym samym w 100- lecie wdzięczności Panu Bogu za odzyskanie Niepodległości Polski.
Wydaniem tego Kalendarza pragniemy zachęcić do odwiedzania tych miejsc, gdzie jest okazja wyproszenia sobie Bożej pomocy, oraz zapoznania się z ich historią. Podobnie jak w poprzednich latach, dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest spłacanie długów związanych z budową kaplicy Bożego Miłosierdzia w „Concordii” oraz na działalność wychowawczo- religijną prowadzoną dla dzieci i młodzieży w tym domu.
Jak co roku dołączamy aktualny wykaz polskich parafii i ośrodków duszpasterskich z wykazem wszystkich miejscowości z adresami kościołów, gdzie odprawiana jest Msza Święta w języku polskim i okazja np. do Spowiedzi w języku polskim. Za Wasze zainteresowanie i wsparcie składam serdeczne „Bóg zapłać”!
Ks. Stanisław Budyn, Rektor

100 -lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 1918-2018
Jubileusz

SPIS TREŚCI


 • Słowo Papieża Franciszka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • List Pasterski Biskupów Polskich do Polonii i Polaków za Granicą z okazji uroczystości NMP Królowej Polski i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę


 • OKOLICZNOŚCIOWA AKADEMIA OFFENBACH
 • Słowo Księdza Rektora
 • Akademia
 • Wykład prof. dr hab. Marka Kornata „Polska i świat przed stu laty. Wskrzeszenie Polski. Spojrzenie historyka”
 • Wystąpienie Marcina Jakubowskiego, konsula generalnego RP w Berlinie
 • Okolicznościowy list Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • Część artystyczna – opis
 • Zdjęcia z Akademii


 • UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA FRANKFURT/M
 • Frankfurt – Katedra św. Bartłomieja Ap.
 • Grußwort von Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg)
 • Powitanie Ks. Rektora w języku polskim
 • Begrüßung auf deutsch – powitanie po niemiecku
 • Kazanie Księdza Kardynała
 • Słowo podziękowania po polsku
 • Danksagung – podziękowanie po niemiecku
 • Zdjęcia ze Mszy Świętej