Polska Misja Katolicka

Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje Polskie Misje
    Polska Misja Katolicka w Niemczech (w skrócie PMK) składa się z 65 Misji skupionych w pięciu dekanatach. W duszpasterstwie polonijnym posługuje obecnie 116 księży. Połowa z nich to zakonnicy, pozostała część stanowią kapłani wywodzący się z różnych diecezji polskich. W duszpasterstwie pracuje także 11 sióstr zakonnych.
    Polonijne duszpasterstwo to przede wszystkim sprawowanie sakramentów św. i katechizacja. Duszpasterze polscy odprawiają systematycznie niedzielne i świąteczne Msze św., głoszą Słowo Boże, przygotowują do sakramentów, odwiedzają chorych oraz słuchają spowiedzi św. Msze św. w języku polskim odprawiane są regularnie w ok. 313 kościołach lub kaplicach na terenie Niemiec. Ponadto duszpasterze polscy spieszą z pomocą grupom pracowników sezonowych celebrując specjalnie dla nich Eucharystie w dogodnym czasie i miejscu.
    Spowiedź św. w jezyku polskim możliwa jest w Misjach na bieżąco w ustalonych godzinach, a w okresie Adwentu i Wielkiego Postu odbywa się łącznie w ok. 500 kościołach.
    PMK prowadzi ponadto katechizację dzieci, młodzieży i dorosłych. W każdym roku odbywa się też przygotowanie do chrztu św., do I Komunii św., do sakramentu bierzmowania i małżenstwa (w roku 2014 ochrzczono 1.984 dzieci, 1.198 dzieci zostało przygotowanych do I Spowiedzi i Komunii św., 1.095 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania, a 217 par zawarło związek małżeński).. Swoją obecność w poszczególnych Misjach zaznaczają również objęte duszpasterską troską różne ruchy i grupy formacyjne: Droga Neokatechumenalna, Odnowa w Duchu Świetym, Oaza, Kręgi Rodzin itp. W wielu ośrodkach misyjnych istnieją ponadto: schole, chóry, zespoły i grupy śpiewu, grupy ministrantów i lektorów oraz grupy taneczne, folklorystyczne, teatralne i inne (np. typu sportowego) – skupiające w swych szeregach łacznie ok. 3.000 osób. Często obok placówek PMK prowadzone jest także poradnictwo rodzinne i fachowa pomoc prawna.
    Nie ulega wątpliwości, iż charakterystycznym rysem duszpasterstwa polonijnego jest pobożność maryjna, pielęgnowana w wielu ośrodkach polonijnych. Z tej racji co roku organizowane są liczne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w samych Niemczech i na świecie. W kalendarz dorocznych uroczystosci w ramach PMK wpisane są tzw. „pielgrzymki polonijne” do następujących miejsc: Neviges, Kevelaer, Altötting, Maria Buchen, Hannover i Mannheim.

    Dokładniejsze dane o polskich placówkach duszpasterskich w Niemczech wraz z informacjami o miejscu i czasie odprawiania Mszy św. w języku polskim można znaleźć na podanych stronach www (Po wejściu kursorem na podane u góry litery alfabetu zostanie otworzona strona z miejscowościami rozpoczynającymi się na daną literę).