Polska Misja Katolicka


    W lipcu za rok cała Polska będzie wrzała życiem młodych. W dniach 20-31 lipca bowiem odbywać się będą w Polsce XXXI Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Od 20 lipca młodzież z różnych krajów będzie goszczona w polskich diecezjach, a następnie uda się do Krakowa na uroczystości centralne z udziałem papieża Franciszka. Spotkania z Ojcem św. mają się odbyć na Krakowskich Błoniach i na wschód od Krakowa w Brzegach k. Wieliczki.

W pierwszej fazie każda polska diecezja (jest ich 43) przyjmie ok. 300 tysięcy młodzieży, dla której przygotowywany jest specjalny program, a w nim m.in: poznawanie Polski, zwłaszcza jej szczególnych miejsc kultu oraz spotkania z młodzieżą polską i zza granicy. Na główną uroczystość, w niedzielę 31 lipca, oczekuje się ok. 2,5 miliona uczestników. Jan Paweł II życzył sobie, aby jeden z dni przeznaczony był na odwiedzanie domów starców, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych itp. Ta socjalnocharytatywna część ma mobilizować młodzież do zainteresowania się ludźmi często odsuniętymi na margines społeczeństwa. Światowe Dni Młodzieży odbywają się w różnych krajach świata i wszędzie pojawia się ten problem. Spotkanie w Krakowie przebiegać będzie pod wyznaczonym przez papieża Franciszka hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jest to jedno ze wskazań Chrystusa wytyczających drogę każdego chrześcijanina do świętości. Łatwo można zauważyć, iż nawiązuje ono do Łagiewnik, które od kilkunastu lat są światowym centrum jednej z podstawowych prawd chrześcijańskich przypominającej o przebaczającej miłości Boga. Spotkania s. Faustyny z miłosiernym, zmartwychwstałym Jezusem przybliżyły światu możliwość korzystania z Bożych darów pojednania, przebaczenia, odzyskania na nowo duchowych, wewnętrznych wartości.

W programie każdego ŚDM są katechezy – odbywające się w kościołach nauki nawiązujące najczęściej do hasła spotkania. Zapewne spotkanie w Krakowie ma na celu pogłębienie prawdy o Bożym Miłosierdziu, pomoc w jej zrozumieniu i realizowanie jej w różnych formach chrześcijańskich praktyk, jak: docenienie spowiedzi, uczestnictwo w Eucharystii, przebaczenie i pojednanie z ludźmi, wzajemne darowanie sobie uraz oraz czynienie miłosierdzia.

Całość spotkania koordynuje istniejący już od 2 lat specjalny Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz i jego biskup pomocniczy Damian Muskus. Podczas ŚDM wspomagać ich będzie kilkanaście tysięcy wolontariuszy z całego świata, zajmujących się udzielaniem wszelkiego rodzaju informacji. Jest to bardzo cenna pomoc zapewniająca sprawne przeprowadzenie tego wielkiego wydarzenia. Kraków liczy ok. 700 tysięcy mieszkańców, a w ciągu tych dni liczba przybyszów będzie trzykrotnie większa.

Samo przygotowanie do spotkania pochłania wiele czasu i wymaga dobrze opracowanej koncepcji logistycznej: od rozdzielenia zagranicznych grup po polskich diecezjach przez liturgię, katechezy, nabożeństwa, spotkania, koncerty w Krakowie, aż do zapewnienia wyżywienia, napojów itd. Pochłania to też ogromne nakłady finansowe, tym bardziej, że spodziewana jest duża grupa młodzieży ze Wschodu, w tym z byłych republik radzieckich, dla których gromadzone są środki na przyjazd. Z naszych polskich parafii w Niemczech nie organizujemy specjalnego, oddzielnego wyjazdu. Nasza młodzież pojedzie wraz z młodzieżą niemiecką oraz zamieszkałą w Niemczech młodzieżą innych narodowości, służąc im pomocą jako tłumacze. Jest to okazja do uświadomienia sobie, jak potrzebna i ważna jest znajomość języków, w tym także języka polskiego. Niestety, wielu nie chce się go uczy, tłumacząc małą jego użytecznością na Zachodzie.

Pisząc te słowa chciałbym poprosić Was o wsparcie tej inicjatywy, która jest tak potrzebna młodemu pokoleniu. Wspólne bycie razem, modlitwa, budowanie jedności i poczucie siły chrześcijaństwa powinno ich zachęcać do wzajemnej życzliwości, budowania pokoju i tolerancji. Możemy to dzieło wesprzeć przede wszystkim modlitwą i zachęceniem naszej młodzieży do wyjazdu. Zwłaszcza, że do Polski jest tak blisko! Drugie – to prośba o wytwarzanie atmosfery życzliwości w Waszym otoczeniu przez ukazywanie owocnych skutków takiego wyjazdu. Nie narzekajmy na młode pokolenie, ale popierajmy inicjatywy, które przynoszą tak wiele dobrego. Zachęcajmy młodych w wieku 14-35 lat do udziału w tym spotkaniu, które będzie dla nich na pewno niezpomnianym przeżyciem!


Rektor