Polska Misja Katolicka


    Wielki Po załamaniach, depresjach, utracie sensu życia i zagubieniu. Nawrócenie oznacza pojednanie z Bogiem, odwrócenie od zła, odnowienie przyjaźni ze Stwórcą, co przywraca poczucie bezpieczeństwa, wolności, miłości i radości życia. Skrucha, wyrze- czenie się grzechów, przebaczenie innym i Sakrament Pokuty prowadzą do wewnętrznej odnowy. Dlatego Kościół zachęca wierzących do skorzystania z daru pojednania i prze- baczenia w Spowiedzi św., przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, tzn. od Środy Popielcowej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (czyli dwa razy po 40 dni!). Znajdźmy w naszej codzienności, często naznaczonej gonitwą, trudem wiązania końca z końcem, również i czas na chwilę refleksji, wyciszenie się i na to duchowe wzrastanie. Życzę wykorzystania tej szansy i owocnych dni Wielkiego Postu.


Rektor